B-THENET

Senast ändrad: 05 mars 2024
B-thenet

B-THENET (Best Practices and Innovations for a Sustainable Beekeeping) är ett EU-finansierat projekt som ska arbeta med att identifiera bästa praxis-metoderna inom biodlingen och hjälpa till att modernisera biodlingssektorn genom att främja innovation.

Huvudmålet är att dela kunskap och utveckla användbara och bäst lämpade biodlingsmetoder på nationell och lokal nivå.De bästa biodlingsmetoderna ska identifieras och knytas samman inom EU.

Parterna inom projektet som representerar allt från forskningsinstitutioner, universitet, ideella organisationer och nationella- och internationella företrädare för biodlare, kommer tillsammans med sina samarbetspartners att samla in, organisera, dela och sprida kunskap om biodlingsmetoder genom interaktiva plattformar.

B-THENET bygger på resultaten från tidigare projekt och kommer att utveckla sin egen nerifrån-och-upp-insamling av metoder, genom att aktivera och engagera biodlarna runt om i EU. Detta gör det möjligt för projektet att ta hänsyn till lokala faktorer som klimat, socioekonomiska begränsningar, typ av biodlingsutrustning som används, språk, regionala bistammar och vilka bisjukdomar och parasiter som finns i de olika länderna.

B-THENET är baserat på ett nätverk av biodlare, rådgivare, forskare och övriga aktörer som är intresserade av biodlingssektorn i Europa. Den sammanställda kunskapen kommer tillgängliggöras via öppna elektroniska plattformar med fokus på biodlingspraxis som har samlats in från alla intressenter.

Den insamlade informationen om biodlingsmetoderna kommer att valideras genom en transparant urvalsprocess, på en öppen online-plattform och vid fysiska nationella biodlingscentrum. Dessa centrum kommer att på nationell nivå samarbeta med biodlarorganisationerna som finns i landet. Endast metoder som uppfyller biodlarnas behov, som är effektiva och redo att användas kommer att väljas ut, delas och anpassas med stöd av en utbytesplattform. På detta sätt kommer skillnader mellan de olika områden inom EU att beaktas och praxis kommer att anpassas till specifika regioner, språk, utrustning, bistammar, sjukdomar och biodlingarnas storlek.

Projektets kunskapsbank kommer att visa minst 80 olika ”Bästa praxis-metoder” och kommer vara tillgänglig på 15 europeiska språk.
Flödet av praktisk information kommer att stödjas av 13 nationella- och 3 internationella bioldarcentrum. De sistnämnda är SLU i Sverige för biodlingsrådgivare, Apimondia i Italien för biodlare och BeeLife i Belgien för övriga intressenter. I Sverige kommer ett internationell- och ett nationellt biodlarcentrum initialt att finnas på SLU i Uppsala. Utöver detta kommer ”Bästa praxis-metoder” spridas genom ett stort antal olika biodlarevenemang. För att nå ut brett och få in bidrag till projektet från biodlare, kommer vi att bjuda in till olika arrangemang där vi ser fram emot att samarbeta med dig.

Dessutom kommer B-THENET att ta fram en manual om ”Bästa praxis-metoder” och en manual med riktlinjer för hur rådgivning inom biodling kan kvalitetssäkras och stödjas. B-THENET knyter samman EU:s biodlingssektor genom att dela kunskapen om de bästa biodlingsmetoderna och förbättrar därmed långsiktigt innovationsmöjligheterna inom biodlingen.

Kick-off-mötet för det 4-åriga projektet (september 2022 – augusti 2026) hölls i mitten av september i Rom, på FAO:s huvudkontor (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), där de olika projektparterna presenterade sina verksamheter och kompetenser och där grunden till de olika plattformarna fastställdes.

 

Bthenet karta

Karta över parterna och deras samarbetspartners inom B-THENET projektet
Grafik: B-THENET

Bthenet flöde

Grafik som illustrerar flödet av bästa praxis-metoderna genom de fyra B-THENET plattformarna
Grafik: B-THENET

 

Bthenet

Representanter från de olika parterna som ingår i B-THENET vid kick-off mötet i röda rummet, FAO, Rom.
Foto: B-THENET


 

EU logo

BIODLARE KAN DELTA och bli delaktiga i B-THENET projektet. 

Läs mer om B-THENET här