SLU Global

Senast ändrad: 05 mars 2024

Projektet kommer att utforska potentialen för att inrätta ett nätverk av Living labs (LL) i Sri Lanka och södra Indien som utvecklar och stödjer den nödvändiga övergången för markanvändning inom lokala samhällen –inklusive markägare, entreprenörer, rådgivare och lokala myndigheter.

Nätverkets långsiktiga mål kommer att vara genom engagemang och åtgärder som genomförs på olika nivåer (från specifika livsmiljöer till regionala gröna infrastrukturer). Detta ska stärka medvetenheten om multifunktionalitet och ekosystemtjänster, inklusive pollinering och om den avgörande rollen av miljökvalitet och landskap. 

Finansiär: SLU Global.