Hur stöds implementering av innovationer?

Senast ändrad: 13 april 2021

Hur stödjer vi bäst implementering av innovationer i lantbruket? Exempel Yara N-sensor

Den 1 januari 2017 påbörjades detta forskningsprojekt som har som mål att beskriva de faktorer som bidragit till processen där Yara N-sensor har utvecklats från ett verktyg som används av ett fåtal lantbrukare till att vara ett välkänt beslutsstöd som används av lantbrukare, rådgivare och myndigheter. Yara N-sensor gör det möjligt att variera kvävegivan samtidigt som gödseln sprids, så att varje del av fältet får en anpassad kvävegiva.

Vad var det som hände under perioden 1998 till 2016 som gjorde att tekniken blev implementerad på bred front? Hur har olika faktorer samverkat under processen för att skapa den ökning som enligt Yara saknar motstycke i andra länder? Projektet syftar till att, med hjälp av exemplet Yara N-sensor och teorier från rådgivnings- och innovationsforskning, beskriva och förstå vad som krävs för att ny teknologi ska accepteras brett. Projektet genomförs med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder.