Naturbruksdialog

Senast ändrad: 15 november 2022
kor på bete

I starten handlade metodiken i Naturbruksdialog mycket om att restaurera naturbetesmarker. Nu går arbetet in i en ny fas där man tillsammans med Naturvårdsverket undersöker hur de olika verktygen i Naturbruksdialog kan bli tillgängliga för fler typer av platser och fler användare. Ambitionen är att ha med alla infallsvinklar och framöver införlivas även klimatperspektivet. Målet är att så småningom kunna greppa alla aspekter.

Fätassistent Lars , som arbetat med projektet från start, har som markägare egen erfarenhet av att väga många olika beslut om markanvändning mot varandra.
– När jag sedan även blev tjänsteman på Länsstyrelsen mötte jag dagligen andra med samma frågeställningar. Det fanns behov av att hitta nya samarbetsformer, men det fanns inget arbetssätt eller projekt. 2007 började vi arbeta fram en plattform till Naturbruksdialog, en metodik som gör att vi gemensamt kan identifiera potentialen för en plats.

Ett exempel är Hällan i Färgelanda kommun i Dalsland. En markägare kontaktade Lars Johansson vilket så småningom ledde till att dialogen nu innefattar fyra grannar till. De gemensamma markanvändningsmålen utkristalliserade sig först efter några gånger.
– Utmaningen är att hitta just de delar som är unika för den här platsen: Vilka arter, vilken miljö, vilka sociala behov och vilka resurser finns just här? Vilka av dessa behöver vi fördjupa oss mest i? Vilka åtgärder ska vi sätta in? Det är summan av allt detta som utgör platsens potential att leverera olika typer av kvaliteter och värden. Arbetet i Hällan ledde till att vi tillsammans satte ihop en ansökan om projektmedel för restaurering av 25 hektar naturbetesmark.

Naturbruksdialog är ett samarbete mellan SLU RådNu och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Projektet leds av Magnus Ljung, statskonsulent och verksamhetsledare för SLU RådNu som har lång erfarenhet av forskning kring rådgivningsmetodik och samverkansmetoder för hållbart nyttjande av naturresurser. Fältarbetet kommer att leds Lars Johansson, rådgivare och projektledare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland och en av de som utvecklat Naturbruksdialog.

Till projektgruppen är även Dalslands katalysatorgrupp knuten, med representanter för kommunerna, LRF, lantbruksföretag, Skogsstyrelsen och studieförbund . Denna grupp arbetar tillsammans med att stödja en hållbar markanvändning i Dalsland.


Kontaktinformation

Magnus Ljung, verksamhetsledare 
magnus.ljung@slu.se

Lars Johansson, rådgivare och fältassistent
Lars.Johansson@lansstyrelsen.se