BEESPOKE

Senast ändrad: 18 juni 2023
En närbild på ett bi på en gul blomma, foto.

Syftet med projektet BEESPOKE är att öka diversiteten av pollinatörer och gynna pollineringen av odlade grödor i odlingsområden runt Nordsjön. Genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och kunskap kan vi öka möjligheterna att skapa hållbara och resilienta agroekosystem.

BEESPOKE är en förkortning för "Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users".

I projektet ska forskare från olika universitet, institutioner, företag och myndigheter arbeta tillsammans för att öka sin kunskap och jämföra resultat och metoder.
Belgien, Nederländerna, Danmark, Sydsverige norra Tyskland och södra England är de mest uppodlade områdena i EU och därigenom extra beroende av de vilda pollinatörerna. Trots regionala skillnader har det stort värde att dela erfarenheter mellan de olika forskningsförsöken.

Det övergripande målet i detta transnationella projekt är att öka mångfalden av pollinatörer och pollinering av odlade grödor både på lokalnivå och landskapsnivå. Målet ska uppnås genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och ekonomisk kunskap för att skapa hållbara och resilienta agroekosystem.

Insektspollineringen i EU är värd cirka 15 miljarder och är avgörande för skördar och kvalitet på grödor, frukt och bär. Nu minskar antalet vilda pollinatörer på grund av färre blomrika habitat.
Därför har man satsat på att öka kunskaperna om pollineringsfrämjande åtgärder i Nordsjöområdet, som är en av de mest produktiva jordbruksregionerna i Europa.

Resultatredovisning för Beespoke 2023-05-30

Professor Johan Holland berättar om BEESPOKE i en kort film

Projektets internationella hemsida

Besök BEESPOKEs engelska sida

I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet BEESPOKE. Pressrelease


Kontaktinformation