Hoppa till huvudinnehåll

Pollinering och andra ekosystemtjänster

SLU RådNu utvecklar rådgivning kring pollinering och samverkar kring kunskapsprojekt som kan öka antalet gynnsamma miljöer för olika pollinatörer inom lantbruk, odling och trädgård.

BEESPOKE

Syftet med projektet BEESPOKE är att öka diversiteten av pollinatörer och gynna pollineringen av odlade grödor i odlingsområden runt Nordsjön. Genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och kunskap ökar möjligheterna att skapa hållbara och resilienta agroekosystem. Projektet möjliggör samverkan mellan olika pågående forskningsinsatser via Interreg North Sea. Forskare från SLU i Uppsala och Alnarp samt Lunds universitet arbetar med finansiering från SLU Partnerskap Alnarp.

forskare besöker nyttodjurparken på Kiviks musteri

Nyttodjurparker

Odlingslandskapen utmanas av minskande biologisk mångfald. I projektet anlägger vi nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar, med syftet att motverka minskningen av pollinatörer och andra nyttodjur i odlingarna. Samarbetspartner är Kiviks Musteri, från SLU RådNu medverkar Lotta Fabricius Kristiansen. Projektet pågår 2021–2024 och finansieras av Partnerskap Alnarp.

Humla på äppleblom

Medborgarforskning

Projektet Medborgarforskning har som mål att utvärdera pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv. Drivkraften är lokalt förändringsarbete och frivilligt engagemang. För att kunna stimulera aktiviteter i det omkringliggande landskapsområdet som verkar positivt för bihälsan behövs praktiknära mätverktyg med tydliga indikatorer för att bedöma mängden föda som krävs för att få livskraftiga bin.

jakt på pollinatörer

AgroBioConnect

Projektet syftar till att undersöka effekten av landskapets komplexitet och konnektivitet över tid, och betydelsen av markanvändning på ekosystemtjänster. Kontaktperson är Lotta Fabricius Kristiansen och finansieringen kommer från SusCrop– ERA-NET.

Raps i ett fält
Publicerad: 29 februari 2024 - Sidansvarig: anna.lind.lewin@slu.se
Loading…