Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Här kan du ladda ner en referenslista med vetenskapliga och populärventenskapliga publikationer samt rapporter och dylikt. Informationen hämtas från Web of Knowledge samt SLU:s biblioteksdatabas. Vi är medvetna om att det finns publikationer - oftast rapporter - som saknas i denna lista och tar tacksamt emot tips om publikationer som du anser borde finnas med! 

The Swedish NFI

Adapting National Forest Inventories to changing requirements - Fridman et al 2014

Medelfelsrapport

Precisionen i Riksskogstaxeringens skattningar 1998-2002 - Toet et al 2007

Forest policy has had an effect, but many species remain threatened

Increase in dead wood, large living trees and tree diversity, yet decrease in understory vegetation cover - Kyaschenko et al. 2022

Conservation at clearcutting

Retaining trees for conservation at clearcutting has increased structural diversity in young Swedish production forests - Kruys et al 2013

Publicerad: 25 april 2022 - Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se
Loading…