Riksskogstaxeringens statistik tillgänglig via API

Senast ändrad: 27 maj 2021

Företag, organisationer och privatpersoner kan få tillgång till Riksskogstaxeringens statistik via öppna data och använda den för att utveckla nya produkter och tjänster. Det här är möjligt genom att statistik från Riksskogstaxeringens statistikdatabas kan föras över digitalt via programmeringsgränssnittet API.

API:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster, även i kommersiellt syfte. Hos oss kan du använda tabeller eller delar av tabeller ur Statistikdatabasen utan kostnad.

Den uttalade ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter finns på regeringens digitala agenda.

Villkor för användandet av Riksskogstaxeringens öppna statistik

Det krävs det inget särskilt medgivande eller avtal för att använda statistik från Riksskogstaxeringens statistikdatabas. Statistiken är också fritt tillgänglig utan avgift.

Däremot måste du alltid ange källan (Källa: Riksskogstaxeringen, SLU). 

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Det är inte heller tillåtet presentera den tjänst som du har utvecklat som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap” med Riksskogstaxeringen eller SLU.

API för Statistikdatabasen

Här får du tillgång till valfri tabell eller del av tabell från Riksskogstaxeringens statistikdatabas. Du hittar också exempel på användning samt vanliga frågor om API (Application Programming Interface).

Du kan använda API:et utan att du registrerar dig.

Handledning

Riksskogstaxeringens API är baserad på SCB:s PX-Webb system. SCB tillhandahåller en bra dokumentation över hur du använder API:et

Exempel

Visa huvudmenyn för Riksskogstaxeringens statistikdatabas på svenska:

https://skogsstatistik.slu.se/api/v1/sv/

eller engelska

https://skogsstatistik.slu.se/api/v1/en/

Visa alla undernivåer för ämnesområdet Areal inom All mark:

https://skogsstatistik.slu.se/api/v1/sv/OffStat/AllMark/Areal

Visa metadata för tabell:

https://skogsstatistik.slu.se/api/v1/sv/OffStat/AllMark/Areal/AM_Areal_ägoslag_trad_tab.px

Hämta Sveriges virkesförråd i Norrbottenslän för gran för perioden 1953 till idag. Gör ett http POST-anrop till:

https://skogsstatistik.slu.se/api/v1/sv/OffStat/ProduktivSkogsmark/Virkesforråd/PS_Virkesf_tradslag_diameter_tab.px

- och som data används JSON-frågan nedan:

{
"query": [
{
"code": "Län",
"selection": {
"filter": "item",
"values": [
"0"
]
}
},
{
"code": "Trädslag",
"selection": {
"filter": "item",
"values": [
"1"
]
}
},
{
"code": "Tabellinnehåll",
"selection": {
"filter": "item",
"values": [
"0"
]
}
},
{
"code": "Diameterklass (cm)",
"selection": {
"filter": "item",
"values": [
"8"
]
}
}
],
"response": {
"format": "px"
}
}

 

Du kan även få hjälp med att formulera frågor mot Riksskogstaxeringens statistikdatabasen API. Uttaget gör du i statistikdatabasens webbgränssnitt.

https://skogsstatistik.slu.se

På sidan som visar tabellen klickar du på länken "Gör denna tabell tillgänglig i Din applikation" för denna tabell. Länken finns under fliken "Om tabellen". Du får då upp information som innehåller URL och fråga som du ska ställa mot API:et för att få ut de data som du valt via gränssnittet.


Kontaktinformation