Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogskarta

Yttäckande rasterkartor som beskriver Sveriges skogar, bland annat trädslag.

Karta över Sveriges landsgränser täckt med gul/gröna områden. Bild.

Heltäckande information om bland annat Sveriges trädslag

SLU Skogskarta är ett antal olika digitala kartprodukter som beskriver Sveriges skogar. Kartorna kan fungera som underlag för många olika tillämpningar exempelvis forskning, miljöanalys och skoglig planering.

SLU Skogskarta 2015 består av ett antal olika kartprodukter producerade genom sambearbetning av fältinventeringar från Riksskogstaxeringen (SLU), ytmodeller från Lantmäteriets stereomatchade flygbilder samt satellitbilder från Sentinel-2.

I rasterkartorna beskriver varje cell (12,5 x 12,5 meter) volym per trädslag, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa. Volymskartorna ger ett mått på virkesförrådet uppdelat på tall, gran, contorta, björk, ek, bok och övriga lövträd.

Sedan tidigare finns tre nationella kartprodukter som representerar tillståndet i landets skogar år 2000, 2005 och 2010 med cellstorlek 25 x 25 meter. Fram till och med 2010 baserades kartorna endast på satellitbilder från Landsat och SPOT.

SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.

Bild: Geografisk utbredning av SLU Skogskarta år 2000, 2005, 2010 och 2015. Utbredningen av SLU Skogskarta 2015 begränsas av var högupplösta ytmodeller finns tillgängliga.

 

SLU Skogskarta 2015 - trädslagsfördelning i Sveriges skogar

SLU Skogskarta 2015 är ett antal olika digitala kartprodukter som beskriver Sveriges skogar. Nu finns nya beräkningar över bl.a. volym per trädslag där varje ruta (12,5 x 12,5 meter) beskriver volym uppdelat på tall, gran, contorta, björk, ek, bok och övriga lövträd.

Nyheter

Publicerad: 26 januari 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se
Loading…