Programråd och Styrgrupp

Senast ändrad: 12 september 2023

Riksskogstaxeringen utför det arbete som åligger SLU i egenskap av statistikansvarig myndighet för "Skogarnas tillstånd och förändring". Riksskogstaxeringens Programråd är ett användarråd där frågor som rör den skogliga statistiken diskuteras. Programrådet är även inofficiellt Programråd för Markinventeringen. Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp ansvarar för den vetenskapliga och strategiska ledningen.

 

"Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med användarna till exempel i användarråd och i andra fora, direkt med enskilda användare och i systematiska användarstudier." (Riktlinjer fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30)

Rådet träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp som förbereder Programrådets möten.

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programråd

Göran Ericsson (Ordförande)
SLU
Dekan, Skogsfakulteten
Goran.Ericsson[at]slu.se

Brita Asplund
Naturskyddsföreningen
Sakkunnig Skog
Brita.Asplund[at]naturskyddsforeningen.se

Sofia Backéus 
LRF Skogsägarna
Expert, skogsskötsel och klimat
Sofia.Backeus[at]lrf.se

Tommy Vennman
Länsstyrelsen
Biträdande enhetschef miljöanalysenheten, länsstyrelsen i Västerbottens län
Tommy.Vennman[at]lansstyrelsen.se

Neil Cory
Skogsstyrelsen
Enheten för statistik och datainsamling
Neil.Cory[at]skogsstyrelsen.se

Ola Inghe
Naturvårdsverket
Ansvarig miljöövervakning: skog, fjäll, landskap, biologisk mångfald
Ola.Inghe[at]naturvardsverket.se

Jonas Jacobsson
KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien)
Konsult JJ Forestry
Jonas.Jacobsson[at]telia.se

Karl Duvemo
Skogsindustrierna
SCA
Karl.Duvemo[at]SCA.com

Karin Hedeklint
SCB
Avdelningen för Regioner och Miljö
Karin.Hedeklint[at]scb.se

Johan Vinterbäck
Energimyndigheten
Bioenergi
Johan.Vinterback[at]energimyndigheten.se

Ständigt adjungerade från SLU:

Cornelia Roberge (sekreterare)
Programchef för Riksskogstaxeringen
Cornelia.Roberge[at]slu.se

Per-Erik Wikberg
Redovisningsansvarig för Riksskogstaxeringen
Per-Erik.Wikberg[at]slu.se

Mats Nilsson
Ordförande i Riksskogstaxeringens programstyrgrupp
Mats.Nilsson[at]slu.se

Johan Stendahl
Programchef för Markinventeringen
Johan.Stendahl[at]slu.se

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp

Programordförande (Mats Nilsson)
Programchef (Cornelia Roberge)
Redovisningsansvarig  (Per-Erik Wikberg)
Repr. Skoglig matematisk statistik (Anton Grafström)
Repr. Skoglig inventering och sampling (Hans Petersson)
Repr. Fjärranalys (Mats Nilsson)

 


Kontaktinformation

Cornelia

 

Cornelia Roberge, Programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå 
cornelia.roberge@slu.se
090-786 82 75