Om fältarbetet

Senast ändrad: 12 mars 2024
Fältinventering

Varje år säsongsanställer avdelningen för statistikproduktion vid institutionen för skoglig resurshushållning forskningsbiträden till Riksskogstaxeringen, totalt 50-60 personer. Inventeringen utförs under sommarhalvåret av 16 arbetslag och omfattar hela Sverige, från kust till fjäll.

Vår fältpersonal

Varje arbetslag består av tre personer, en lagledare och två forskningsbiträden. I en del lag arbetar det ena forskningsbiträdet även med markinventering. Personalen säsongsanställs under den period som inventerinven pågår, vanligtvis från slutet av april till mitten av oktober. 
En stor del av fältpersonalen är återkommande, men några nya utbildas varje år, vanligtvis 10-15 stycken. Vi anställer personer med genuint intresse för skog och natur. Biologisk eller skoglig utbildning är meriterande, liksom erfarenhet av skoglig/biologisk inventering och god kunskap om svenska arter (mossor, lavar och kärlväxter). Dessutom måste vår personal:
 
• ha B-körkort
• ha god fysik och fältvana
• ha möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort
• trivas med att arbeta utomhus i alla väder
• ha god samarbetsförmåga
• tala svenska (instruktionstexter och undervisning ges på svenska)
 
Det är viktigt för oss att vår personal är entusiastisk och uppskattar friheten och möjligheterna vi erbjuder med detta jobb. Vi ser dessutom gärna att det finns en ambition att jobba hos oss under fler säsonger då det bidrar till att bibehålla inventeringens kvalitét. 
 
För nyanställda forskningsbiträden börjar säsongen med en praktikvecka någon gång under slutet av april, samt en utbildningsvecka i maj.  För att kunna erbjudas anställning krävs deltagande under både praktikveckan och utbildningsveckan, samt möjlighet att arbeta under minst tre månader.

Arbetsuppgifter

Arbetet som forskningsbiträde innebär framför allt inmätning av träd samt registrering av provträdsvariabler, växter och beståndsuppgifter. På sikt finns möjlighet till vidareutbildning till markinventerare eller lagledare. 

Arbetets upplägg

Riksskogstaxeringen tillämpar 10 timmars arbetsdag. Arbetslagen lägger själva ut sin arbetstid och under en 4-veckorsperiod arbetar man normalt 16 dagar, oftast uppdelat i två block. Arbetslaget bestämmer själva hur de bor under arbetsperioden, vanligast är stuga, vandrarhem eller hotell. Övertid, traktamente och ersättning för restid utgår enligt gällande avtal. Våra avtal samt svar på de vanligaste frågorna om anställningsvillkoren hittar du via knappen FAQ längst ned på sidan. Arbetsgivaren tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innefattar mycket resande och beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara beredd på resor med både flyg, tåg och bil. Inom Riksskogstaxeringen förekommer ibland helikopter- eller båttransport till provytorna. 

Kontaktinformation

Jonas Dahlgren, Avdelningschef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.dahlgren@slu.se
090-786 8293