Fältinstruktioner

Senast ändrad: 04 september 2023

Utförandet av fältinventeringen beskrivs detaljerat i Fältinstruktion för RIS (Riksskogstaxeringen och Markinventeringen). Samtliga fältinstruktioner finns tillgängliga som sökbara PDF-filer. Även Arthandboken, som används vid vegetationsinventeringen, finns i pdf-format från och med 2019.

I dessa dokument beskrivs detaljerat hur datainsamlingen har gått till i fält från 1923 till idag. Här går det också att i klartext studera definitioner för samtliga variabler som har samlats in under 99 års inventering.  Det går att titta i innehållsförteckningen, bläddra i dokumentet eller söka på nyckelord.

Fältinstruktioner (pdf)

  2024

  2023

  2022

  2021

  2021 (English translation)

  2020
 

Instruktion för Habitatinventering 2019

  Arthandbok 2019
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997
  1996
  1995
  1994
  1993
  1992
  1991
  1990
  1989
  1988
  1987
  1986
  1985
 

1984

 

Ståndortskarteringen 1984

  1983
  Ståndortskarteringen 1983
  1982
  1981
  1980
  1979
  1978
  1977
  1976
  1975
  1974
  1973
  1972
  1971
  1970
  1969
  1968
  1967
  1966
  1965
  1964
  1963
  1962
  1961
  1960
  1959
  1958
  1957
  1956
  1955
  1954
  1951
  1950
  1945
  1923-29
Grundtext (bl.a. analys och upplägg) 16Mb
  1923-29
Bilagor (fältinstruktioner) 17Mb

Kontaktinformation

Cornelia

 

Cornelia Roberge, Programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå 
cornelia.roberge@slu.se
090-786 82 75