Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskador och SLU

Här hittar du information om hur SLU arbetar med forskning och miljöanalys av skogsskador

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Här tas underlag fram som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

En man och en kvinna i en höstskog. Foto.En man och en kvinna i en höstskog. Foto.

Silvaboreal - långsiktiga fältförsök

Silvaboreal är ett en stor databas för skogliga fältförsök i Sverige som underlättar samarbete mellan skoglig forskning och praktisk skogsbruk.

En röd skogsmaskin tar ner tallar i en tallskog. Foto.

Integrerad miljöövervakning

Här skapas tidsserier som visar processer i ett antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och klimatgradienter över landet. Även storskalig påverkan på ekosystemen studeras.

En man och en kvinna sitter i blåbärsris i en skog. Foto.

Program Skog

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys.

Kunskapsbank: Skog

Publicerad: 19 april 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…