Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

En riktad ungskogsinventering genomförs i de fyra nordligaste länen under sommaren 2022.

En inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand kommer att genomföras även under hösten 2022. Detta som en uppföljning av motsvarande inventeringar 2020 och 2021.

Resultaten från 2021 visar att den totala volymen angripen gran, drygt 8 milj m3sk, ligger på ungefär samma nivå som under 2020. 

Kontakta oss gärna! 

Har du frågor om skogsskador eller den Nationell Riktad Skogsskadeinventering?

Sören Wulff, Projektledare
soren.wulff@slu.se
090-7868352, 070-6761736

Läs mer om Nationell Riktad Skogsskadeinventering 

Publicerad: 07 december 2021 - Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se

Nationell Riktad Skogsskadeinventering, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Sören Wulff

Avdelningschef: Sören Wulff

Postadress: Riksskogstaxeringen, SLU, 901 83 Umeå 

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

epost: Soren.Wulff@slu.se

Loading…