Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

En inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand har genomförts under hösten 2023 och kommer att upprepas i något mindre skala under hösten 2024. Detta som en uppföljning av motsvarande inventeringar 2020, 2021 och 2022.

Resultaten från 2023 visar att den totala volymen angripen gran, 2,2 milj m3sk, är en minskning till knappa 30 %  av volymerna under 2020 och 2021. 

För närvarande håller det äldre dataunderlaget på att överföras till SND (Svensk Nationell Datatjänst).

Kontakta oss gärna! 

Har du frågor om skogsskador eller den Nationell Riktad Skogsskadeinventering?

Cornelia Roberge, Projektledare
Cornelia.Roberge@slu.se
090-786 82 75

Läs mer om Nationell Riktad Skogsskadeinventering 

Rapporter

Publicerad: 01 mars 2024 - Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se

Nationell Riktad Skogsskadeinventering, Institutionen för skoglig resurshushållning

Projektledare: Cornelia Roberge

Postadress: Riksskogstaxeringen, SLU, 901 83 Umeå 

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

epost: Cornelia.Roberge@slu.se

Loading…