Sveriges lantbruksuniversitet

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS)

Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan SLU årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS).

Aktuellt

En inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand kommer att genomföras under hösten 2020. 

Vi kommer även att under sommaren 2020 genomföra en inventering av almförekomst på Gotland.

Kontakta oss gärna! 

Har du frågor om skogsskador eller den Nationell Riktad Skogsskadeinventering?

Sören Wulff, Projektledare
soren.wulff@slu.se
090-7868352, 070-6761736

Läs mer om Nationell Riktad Skogsskadeinventering 

Publicerad: 03 september 2020 - Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se
Loading…