5 dec

Zoom

Översvämningar och torka i jordbruket – Effekter, utmaningar och åtgärder

Oväder över åkermark

I samband med World Soil Day bjuder vi in dig som arbetar med jordbruk och mark- och vattenfrågor till ett webbinarium om det viktiga samspelet mellan mark och vatten. Hur påverkas marken av torka och översvämningar, vilka utmaningar innebär det för odlingssystemen och vilka åtgärder har vi att jobba med? Varmt välkommen!

Var? Zoom
När? 5 december kl. 10:00-12:00
Vem? Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med jordbruk, mark, vatten och klimat
Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret längre ned på sidan

World Soil Day upprättades av FN och firas årligen den 5 december med syfte att uppmärksamma vikten av hälsosamma marker. Årets tema är mark och vatten, som är centrala element för matproduktion, ekosystem och människors hälsa.

Att både för mycket och för lite vatten kan få ödesdigra konsekvenser för odlingen blev tydligt under sommaren 2023, och frågor väcktes hur vi med en förbättrad mark- och vattenhantering kan förbättra åkermarkens förmåga att motstå extremväder och ge stabilare skördar. Men hur gör vi det? Hur rustar vi åkermarken och hur ska vi hantera vattnet för att klara av extremväder? Och vilka är utmaningarna som vi står inför?

Under webbinariet kommer forskare från institutionen för mark och miljö att presentera aktuell kunskap som rör marken, vattnet och klimatet. Presentationer från lantbrukare och Jordbruksverket kommer att ge perspektiv på hur dessa frågor hanteras i praktiken och på myndighetsnivå. Webbinariet avslutas med ett panelsamtal där vi diskuterar hur vi kan få till stånd en långsiktigt hållbar mark- och vattenhantering i jordbruket.

Anmälan

Vill du prenumerera på institutionen för mark och miljös nyhetsbrev?

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2023-12-05 10:00 - 12:00
Ort: Zoom
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Program

Hej och välkomna
Amanda Öberg, kommunikatör vid institutionen för mark och miljö

Samband mellan mark, vatten och klimat över tid - Vad kan jordbruket vänta sig framöver?
Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Jordbruksverkets arbete med extremväder och åkermark
Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning vid Jordbruksverket

Hushållningssällskapets arbete med klimatanpassning
Jon Wessling, Vatten- och miljörådgivare vid Hushållningssällskapet

Extremväder i praktiken – erfarenheter, effekter och åtgärdsbehov
Peter Reuterström, lantmästare och lantbrukare utanför Eskilstuna

Hur kan extremväder påverka markens fysikaliska och mekaniska egenskaper och vad kan det få för konsekvenser?
Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning

Hur påverkar extremväder biologiska processer i marken och vilka konsekvenser får det för odlingen?
Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning

Dränering i ett förändrat klimat
Ingrid Wesström, forskare i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Strategier för bevattning
Abraham Joel, forskare i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Panel: Hur rustar vi åkermarken och hur ska vi hantera vattnet för att klara av extremväder?
Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning vid Jordbruksverket
Jon Wessling, vattenrådgivare vid Hushållningssällskapet
Peter Reuterström, lantmästare och lantbrukare utanför Eskilstuna
Ingrid Wesström, forskare i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Moderator: Katarina Kyllmar, forskare i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Avslutning
Amanda Öberg, kommunikatör


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör vid institutionen för mark och miljö
+4618673043, +46730782268
amanda.oberg@slu.se