SLU-nyhet

Värt att veta i Alnarp!

Publicerad: 08 oktober 2019

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla!

I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i populärvetenskaplig form.
Föredraget hålls på det språk som rubriken anger.

 

Höstens program:

 
24/10 Sammar Khalil, institutionen för biosystem och teknologi

Vilka lösningar har vi på framtidens matproduktionssystem?

Sammar doktorerade 2002 på en avhandling om rotmikroflora i hydoponiska odlingssystem och dess potential i bekämpning av rotsjukdomar. Hon jobbar idag med hållbara odlingssystem i en biocirkulär ekonomi för att trygga livsmedelsförsörjning och skydda mot växtsjukdomar. Under sitt föredrag kommer Sammar Khalil att diskutera kring:

  • Matproduktion i cirkulär ekonomi där kretsloppstänkande tillämpas med system som använder avfall och effektivt utnyttja resurser
  • Aquaponics som framtida system för mat produktion
  • Forskning, som utnyttjar matavfall för att förbättra närings- och växtskyddsförhållande i odlingssystemet.


12/12 William Walker, institutionen för växtskyddsbiologi

Deciphering insect behaviours through genetic research on their sense of smell

Many insects survive by eating plants, including agricultural crops and produce. In insects the sense of smell, or olfaction, is the dominant sense, and most insect behaviors are strongly influenced by detection of odorants in the insect environment. My research is focused on insects that eat apples, with specific attention paid to odorant receptor proteins that mediate olfactory detection by the insect’s olfactory sensory system.


19/12 Viveka Sernvi Hansson, Växtproteinfabriken

How can residues from farming be turned into plant proteins valuable for various applications?

Take the chance to get to know the Plant Protein Factory. The vision behind this very exciting project will be presented and the plans to turn parts of Mellangård into a living lab.

Fakta:

Föredragen sker på torsdagar 15.10-15.40 (fika serveras från kl 15) i Foajén på Alnarpsgården.

Målgrupp är främst studenter och anställda men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet är välkomna.

Evenemanget är ett samarbete mellan LTV-fakulteten, SLU-biblioteken och Kommunikationsavdelningen LTV.


Kontaktinformation