SLU-nyhet

Nytt kunskapscentrum om Östersjön öppnar snart på Skansen

Publicerad: 19 mars 2019

Vilken roll spelar dina vardagsval för hur Östersjön mår? Vilka fiskar bor här och hur påverkar olika miljöåtgärder Östersjöns miljö? Välkommen att lära dig mer utifrån aktuell kunskap och spana in i de vackra akvarierna. Den 11 april invigs Baltic Sea Science Center, ett nytt kunskapscentrum som SLU bidrar till.

Med akvarier, interaktiva utställningar och skollaboratorium ska Baltic Sea Science Center (BSSC) locka besökare att lära sig mer om Östersjön och miljöutmaningarna. Kunskapsunderlaget står SLU för tillsammans med Stockholms universitet.

- SLU vill bidra till samhällsutvecklingen genom att höja kunskapsnivån om Östersjöfrågorna och nå ut bredare, särskilt till unga. Vi behöver vara där folk är och få igång funderingarna på lösningar och hur allt hänger ihop, säger Hanna Bergeå, som samordnar SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center.

Det första som möter besökaren är de stora akvarierna med arter som finns i Östersjön, men som sällan visas upp. Här får till exempel den vackra sillen glänsa på första parkett. SLU har samlat in en stor del av fisken i akvarierna och står även bakom fiskillustrationerna.

- Många kanske inte förknippar SLU med marina frågor eller vattenfrågor, men vi är faktiskt ett vattenuniversitet. Här finns fler än 400 experter som fokuserar på frågor kring vatten och fisk, berättar Hanna Bergeå.

Förhoppningen är att kunskapscentrumet även ska bli en arena för Östersjöfrågor i stort, eftersom gränsen för det som påverkar Östersjön inte går vid havsstranden. Arbetet med BSSC har lett till ökat samarbete mellan SLU och Stockholms universitet, och i Östersjöfrågor har universiteten kompletterande kompetenser.

Vill skapa insikt och väcka engagemang

Utställningsdelen är på många sätt interaktiv och frågeväckande. Besökare kan testa hur olika åtgärder påverkar Östersjön, som till exempel minskad näringstillförsel eller minskat fiske. Här speglas också hur prylar i hemmet eller matval påverkar miljön och Östersjön.

- Det har varit spännande att jobba med innehållet eftersom man snabbt kommer in på frågor där svaren inte är enkla eller lösningarna självklara. Om vi kan bidra till att fler blir intresserade av frågorna och får förståelse för de utmaningar som behöver mötas så kan vi nå längre på sikt, säger Hanna Bergeå.

Elevlabbet är navet bland de pedagogiska rummen i huset. Omkring 500 skolklasser om året ska kunna boka ett besök här och undersöka olika frågor.

- Vi ser stora möjligheter att framåt bidra ännu mer till lektioner, labbar och andra pedagogiska delar av verksamheten. Jag hoppas att BSSC också kan bli en arena där vi får träffa beslutsfattare för att diskutera kunskapsläget och vad vi faktiskt kan göra idag, säger Hanna Bergeå.

Den 12 april öppnar Baltic Sea Science Center för allmänheten.