Kontaktpersoner för BSSC på SLU

Senast ändrad: 15 januari 2024

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan!

Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU

Verksamheten i Baltic Sea Science Center (BSSC) utformas av Skansen i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall.

Kunskapsrådet är garanten för att allt som förmedlas har sin grund i vedertagen fakta, och att kunskapen uppdateras i takt med att forskningen går framåt. Kunskapsrådet svarar för omvärldsbevakning, relationer med övriga forskarsamhället, och att andra aktörer både nationellt och internationellt, involveras i verksamheten.

Jens Olsson, SLU.Elin Dahlgren

Miljöanalysspecialist och forskare på institutionen för akvatiska resurser samt koordinator för SLU:s medverkan i BSSC.

Helena Aronsson, SLU.Helena Aronsson

Forskare på institutionen för mark och miljö och samverkanslektor i växnäringshushållning.

 

Ann-Katrin Hallin, SLUAnn-Katrin Hallin

Fackredaktör på SLU:s kommunikationsavdelning.

 

 

Övriga medverkande 

Hanna Bergeå, SLUHanna Bergeå

Forskare i miljökommunikation på SLU Stad och land.

 

Jens Olsson, SLU. Jens Olsson

Forskare på institutionen för akvatiska resurser, koordinator för SLU Vattenforum och vicedekan med ansvar för miljöanalys på SLU:s NJ-fakultet.

Frågor?

Mejla bssc@slu.se