Kontaktpersoner för BSSC på SLU

Senast ändrad: 15 januari 2020

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan!

Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU

Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av Skansen i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020.

Jens Olsson, SLU. Jens Olsson

Forskare på institutionen för akvatiska resurser och koordinator på SLU för Baltic Sea Science Center och SLU Vattenforum.

 

Helena Aronsson, SLU. Helena Aronsson

Forskare på institutionen för mark och miljö och samverkanslektor i växnäringshushållning

Charlotte Berkström, SLU Charlotte Berkström 

Forskare på institutionen för akvatiska resurser.

 

Hanna Bergeå, SLU Hanna Bergeå

Forskare i miljökommunikation på SLU Stad och land.

 

 

Kunskapsrådet är garanten för att allt som förmedlas har sin grund i vedertagen fakta, och att förmedlingen uppdateras i takt med att forskningen går framåt. Kunskapsrådet svarar för omvärldsbevakning, relationer med övriga forskarsamhället, och att andra aktörer både nationellt och internationellt, involveras i verksamheten.

Frågor?

Mejla bssc@slu.se

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se