SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp finansierar åtta nya projekt

Publicerad: 09 december 2020

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för åtta nya projekt. Sammanlagt kommer närmare två miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi studier på klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete, markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga och innovationer inom växtskydd som sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatis senblås och gråmögel på jordgubbar.

SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för projekt två gånger per år, under våren och under hösten. Partnerföretag kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom de olika ämnesgrupperna. Totalt beviljades medel till forskningsprojekt på närmare två miljoner kronor. I summan ingår även beviljade medel från Wijklands fond och Hemmesdyngesfonden.

Följande projekt har beviljats medel:

Ämnesgrupp Trädgård

Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatis senblås och grå mögel på jordgubbar (1317)
Sökande: Ramesh Vetukuri 
Partners: Potatisodlarna, Nelson Garden AB 

Ämnesgrupp Växtodling

IPM för hållbara strategier för bekämpning av torrfläcksjuka i potatis (1309) (Medel från Hemmesdyngefonden)
Sökande: Erland Liljeroth 
Partners: Lyckeby Starch AB 

Glutenstyrka och Bakningskvalitet i Utvalda vetelinjer med främmande kromosomfragment (1310)
Sökande: Elaine Ceresino 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Ämnesgrupp Animalieproduktion

Förekomst av Treponema spp. i mjölkkobesättningar som orsak till ett smittsamt klöveksem - komplettering av SLF-projektet ´Gödselfiber som strö´ (1303)
Sökande: Knut-Håkan Jeppsson 
Partners: Hushållningssällskapet Halland 

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete: validera nya proteinkvalitetsmetoder med bakning (1315)
Sökande: Ramune Kuktaite 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Ämnesgrupp Skog

Markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga (1301)
Sökande: Henrik Böhlenius 
Partners: Skogforsk, Södra Skogsägarna ek för, Persson f:N B AB 

Stormfasta beståndskanter (1311)
Sökande: Urban Nilsson 
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd 

Ämnesgrupp Marknad och Management

Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (1308) (Medel från Wijklands fond)
Sökande: Jan Larsson
Partners: Kullabergs vingård, Statens Jordbruksverk 

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se