SLU-nyhet

Nu öppnar utlysningen till Interdisclipinary Academy (IDA) 2023-2024

Publicerad: 14 mars 2023
Skärmflygare. Foto.

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett program där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Nu öppnar den andra utlysningen till SLU:s Interdisciplinary Academy (IDA).

Utlysningen välkomnar två grupper om 5-7 forskare (max 12 totalt) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar. Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning; djurhållning och dess relation till människor; mark för skogsbruk, livsmedelsproduktion, kolinlagring, eller biodiversitet; global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen på en allt mer urbaniserad planet, men grupperna uppmuntras att komma med egna temaförslag. Temat kan vara fokuserat på vetenskapliga utmaningar i Sverige eller andra delar av världen.

Den grupp, eller de grupper, som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar tillsammans under åtta månader (25 oktober 2023-30 juni 2024). IDAs programchef Marie Stenseke kommer erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Projekttiden avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på framtida frågeställningar och fortsatt forskning inom temaområdet.

Sista ansökningsdag till IDA 2023-2024 är den 1 juni 2023.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker

Läs mer om IDA

Informations- och inspirationsmöten för dig som vill söka

Mer information om webbinarier om tvärvetenskap och länkar till anmälan.

 

Bakgrund

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och erfarenhet har också hämtats från Framtidslabbet vid SLU. Förhoppningen är att IDA ska leda till att öka intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan SLUs olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap.  Den framtida utvecklingen av IDA sker i dialog med SLUs övriga framtidsplattformar och SLU Global.

NJ-fakultetens strategi för 2021-2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska "stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv" och att "underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap".

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Fakta:

Utlysning öppnar: onsdagen den 15 mars 2023.

Utlysning stänger: torsdagen den 1 juni 2023.

Beslut: Beslut om beviljade temagrupper meddelas tisdagen 20 juni 2023.

Vem kan söka: Utlysningen riktar sig till alla disputerade forskare vid SLU oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning.

Inriktning: Tvärvetenskapliga teman inom det breda området grön omställning.

Bidragets storlek: 2 grupper om 5-7 forskare (max 12 totalt) ersätts med motsvarande 20 procent av heltid under projektperioden.

Projektperiod: 25 oktober 2023 till 30 juni 2024 inklusive ett avslutande event i början av höstterminen 2024.