Samverkan

Senast ändrad: 12 februari 2018
jordglob_ingress.jpg

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Inom enheten finns verksamheter såsom Movium, Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård. Läs mer om Enheten för samverkan och utveckling.

Innovationssupport erbjuds genom SLU Holdings innovationskontor på campus.

Partnerskap Alnarp är navet för fakultetens näringslivs- och samverkanskontakter inom jordbruk och trädgård. Läs mer om Partnerskap Alnarp.

Tillväxt Trädgård är ett samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv som har som målsättning att skapa tillväxt inom Svensk trädgårdsnäring. Läs mer om Tillväxt Trädgård.

Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling och ett nationellt centrum för stadens utemiljö, som erbjuder fortbildning och rådgivning och fungerar som mötesplats för praktiker och forskare inom offentlig miljö. Läs mer om Movium.

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna. Läs mer om KCF.

Plant Link är ett forskningsnätverk med fokus på nya eller förbättrade grödor och produkter inom livsmedel, material, läkemedel och energi. Läs mer om Plant Link

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Läs mer om Programmet för odlad mångfald (POM)


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se