Proteinfabriken

Senast ändrad: 03 oktober 2023

En stor del av det som odlas idag lämnas kvar på åkern. I anläggningen på Alnarp kan istället proteiner och andra produkter utvinnas ur gröna växtdelar. De olika fraktionerna kan användas som livsmedel och foder, eller i kosmetika.

Växtproteingruppen är en forskargrupp som samlar forskare med olika kompetenser och som tillsammans arbetar för att ta fram framtidens kvalitativa proteiner - från växtförädling till produktion och konsumtion. Samverkan sker med lantbrukare och representanter för olika branscher där proteinet kan komma till nytta.

Växtproteinfabriken