Kattforskare

Senast ändrad: 20 maj 2024

Maria Andersson, människa-djur-interaktioner

Universitetslektor vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd 

Telefon:+4651167200 E-post: maria.andersson@slu.se


Eva Axnér, reproduktion och diagnostik

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-672181 E-post: eva.axner@slu.se


Anna Bergh, rehabilitering

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-672152 E-post: anna.bergh@slu.se


Ann-Sofi Bergqvist, reproduktion

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); reproduktionsbioteknologi

Telefon: +4618672986 E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se


Ragnvi Hagman, kirurgi, prediktiva biomarkörer, sjukdomar i reproduktionsorganen

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672918 E-post: ragnvi.hagman@slu.se


Bodil Ström Holst, reproduktion och diagnostik

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-671608 E-post: bodil.strom-holst@slu.se


Jens Häggström, internmedicin och kardiologi

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672124 E-post: jens.haggstrom@slu.se


Katja Höglund, klinisk fysiologi

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672118 E-post: katja.hoglund@slu.se


Cecilia Ley, patologi

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618671204 E-post: cecilia.ley@slu.se


Charles Ley, bilddiagnostik

Klinikveterinär, biträdande universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik

Telefon: +4618672013 E-post: charles.ley@slu.se


Ingrid Bersås Ljungvall, internmedicin och kardiologi

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671338 E-post: ingrid.ljungvall@slu.se


Sofia Mikko, genetik

Forskare FLK vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik, HgenLab

Telefon: +4618671979 E-post: sofia.mikko@slu.se


Åsa Ohlsson, genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylärgenetik

Telefon: +4618671352 E-post: asa.ohlsson@slu.se


Hanna Palmqvist, mättnadsreglering

Doktorand, universitetsadjunkt vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); näringslära och skötsel enkelmagade djur

Telefon: 018-671827 E-post: hanna.palmqvist@slu.se


Lena Pelander, internmedicin

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671498 E-post: lena.pelander@slu.se


Ann Pettersson, tandsjukdomar

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672678 E-post: ann.pettersson@slu.se


Therese Rehn, människa-djur-interaktioner

Forskare vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd                            
Telefon: 018-672108 E-post: therese.rehn@slu.se


Ylva Sjunnesson, reproduktionsbioteknologi

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); reproduktionsbioteknologi

Telefon: +4618672174 E-post: ylva.sjunnesson@slu.se


Emma Strage

Klinikveterinär vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS); klinisk-kemiska laboratoriet

E-post: emma.strage@slu.se


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se