Forskare till Framtidslabbet sökes

Senast ändrad: 23 maj 2019

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex personer ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv. Ansökningstiden har gått ut.

Bakgrund

Det övergripande syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor. Mer konkreta mål är:

  • Att deltagarna får en stärkt förståelse för vad det innebär att arbeta med ett framtidsperspektiv och hur man kan göra detta i praktiken.
  • Att deltagarna själva kan använda ett framtidsperspektiv för att identifiera och utveckla nya forskningsfrågor och projekt.
  • Att deltagarna kan kommunicera framtidsfrågor nyanserat och tydligt för olika mottagare, tex beslutsfattare och finansiärer.

Om Framtidslabbets upplägg

Verksamheten i Framtidslabbet utformas i stor utsträckning av deltagarna själva. En inledande seminarieserie (v. 36-43) med inbjuda föreläsare skapar förutsättningar för att deltagarna ska kunna fatta informerade beslut kring projektdesign. Föreläsningar sker primärt under lunchtid och är öppna även för andra intresserade på SLU. Därefter vidtar deltagarnas egna arbete med att formulera och genomföra ett projekt. När projektplanen är spikad (v.45) fortsätter gruppen att träffas en gång varje månad för att dela erfarenheter och ge återkoppling på varandras arbete. Alla träffar sker i Ultuna. Deltagare från andra campus får resa och logi betald av projektet.

Uppdraget omfattar 20 % av en heltid under 12 månader och finansieras av SLU Urban Futures och SLU Future Food tillsammans. Det är viktigt att deltagarna kan vara med vid samtliga gemensamma aktiviteter, samt att de kan avsätta tid för förberedelseuppgifter samt för att arbeta med projektet.

Det är dessvärre inte längre möjligt att ansöka till Framtidslabbet

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kontakta:

Josefin Wangel, bitr. programchef SLU Urban Futures: josefin.wangel@slu.se  

Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food: annsofie.wahlstrom@slu.se  

Fakta:

Schema Seminarieserie

Vecka

Datum och tid

Aktivitet

v. 36

4 september, 9-16

Uppstartsträff och introduktion

v. 37

11 september, 12-16

Exempelpass: Myndigheter som arbetat med framtidsstudier

v. 39

25 september, 12-16

Exempelpass: Företag som har arbetat med framtidsstudier

v. 40

2 oktober, 12-16

Exempelpass: Forskare som har arbetat med framtidsstudier

v. 43

23 oktober, 13-16

Metoder

v. 44

30 oktober, 9-16

Projektgenereringsworkshop

v. 45

6 november, 12-16

Projektpitch och återkoppling

v. 46

13 november, 12-16

Träff (projektbrief klar)

v. 50

11 december, 12-16

Träff

v. 3

15 januari, 12-16

Träff

v. 7

12 februari, 12-16

Träff

v. 11

11 mars, 12-16

Träff

v. 15

8 april, 12-16

Träff

v. 19

6 maj, 12-16

Träff

v. 24

10 juni, 9-16

Träff (prel. projektrapport klar)

v. 35

26 augusti

Avlutande träff

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se