Visualising the Future - en webbinarieserie om framtidsstudier

Senast ändrad: 04 september 2023
En grön gatuvy.

I mars 2022 fick Framtidslabbet vid SLU en nystart. Framtidslabbet 2.0 består av en öppen webbinarieserie fokuserad på framtidsstudier. Arrangörerna är SLU Urban Futures, SLU Future Food samt deltagarna i Framtidslabbet 2020.

Webbinarieserien riktar sig till forskare, men välkomnar alla som är intresserade att delta.

Tidigare webbinarier

9 november 2022: Visualising the Future – with Dagmar Haase (Humbolt Universität, Berlin) and Ludwig Bengtsson Sonesson (Future Walks, Lund University). Zoom, på engelska. 

21 september 2022: Visualising the Future – med Garry Peterson (Stockholm Resilience Centre) och Susanna Barrineau (SLU). I sin presentation Nature Futures diskuterade Garry Peterson på vilka olika sätt som människor kan använda framtidstänkande för att förbättra tänkandet kring människor och natur. Susanna Barrineau, University of the Sunshine Coast och SLU, diskuterade hur vi kan närma oss olika framtider på ett öppet sätt som möjliggör de många vägar som behövs för att angripa komplexa utmaningar.

Det inspelade webbinariet, presentationerna (som pdf-filer), delade länkar med mera från webbinariet hittar du här.

4 maj 2022: Visualising the future – adapting to a changing climate
Hur kan kommuner arbeta proaktivt med framtidsscenarier för att minska klimatrelaterade risker såsom översvämningar i städer och hur kan klimatprognoser användas för att visa osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat? Dessa frågor diskuterades under Framtidslabbets webbinarium med gästföreläsare professor Erik Kjellström från SMHI och Helena Björn från Lomma kommun.

23 March 2022: Futuring - concepts, practices, pedagogies
SLU Urban Futures and SLU Future Food introducerade Framtidslabbet 2.0 och den nya seminarieserien med ett föredrag av Peter Pelzer, Assistant Professor in Spatial Planning and Urban Futures vid Utrecht University, Nederländerna. 
Läs mer om Peter Pelzers föredrag här: Imagination & Future Studies- Approaches for visioning the future we want to live in


Kontaktinformation