Blyseminarium 21/11 2014

Senast ändrad: 08 juli 2022

Starka argument för att undvika bly i jaktammunition

Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter träffades på SLU den 21/11 för att diskutera användandet av bly i jaktammunition. Forskare från Norge och Sverige redogjorde för kunskapsläget angående bly i ammunition, alternativ ammunition, ballistiska egenskaper samt skadlighet av bly för människor, djur och miljö. Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå. En studie som Livsmedelsverket gjort i samarbete med Svenska jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade på en hälsomässigt oacceptabel halt av bly upp till 10centimeter från sårkanalen (dvs den av kulan visuellt påverkade vävnaden), samtidigt som det fanns bly i häften av alla undersökta prover av älgfärs avsedd för konsumtion. Blodanalyser för både kvinnor och män som ätit viltkött visade dessutom att de hade signifikant förhöjda blodblyhalter jämfört med dem som inte ätit viltkött.

Slutsatserna från möte kan sammanfattas som