Kontakta oss

Senast ändrad: 30 juni 2021

Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Kontaktpersoner

Prefekt

Carl-Gustaf Thulin: carl-gustaf.thulin@slu.se, 070-5645358 

Ställföreträdande prefekt

Anna Jansson: anna.jansson@slu.se, 018-672106 

Studierektor för grundutbildningen

Erik Pelve (Department director of undergraduate studies):

Erik.pelve@slu.se

Mob: +46725438961

Studierektor för forskarutbildningen

Sara Wernersson: sara.wernersson@slu.se, 018-672112 

Administrativ chef:

Elin Kamara Jakobsson: elin.jakobsson@slu.se, 018-67 1006

Hippologenheten

Anna-Lena Holgersson: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-672143

Gemensam mailadress till administrationen på AFB

afb.admin@slu.se

Besöksadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
VHC
Ulls väg 6
756 51 Uppsala

Postadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Box 7011
750 07 Uppsala

Fakturaadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Reference code
SLU invoice reception
Box 7090
750 07 Uppsala