Utbildningsverktyg för mjölkproduktion

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Med en app som utbildningsverktyg i smart phone och surfplatta kan både lantbrukare och anställda söka visuell och auditiv information samt utbildning om riskfaktorer och hur  skador och olycksfall i arbetet skall förebyggas.

I detta pilotprojekt utvecklades en preliminär version av en applikation: SLU utbildningsApp, Arbeta säkert i mjölkproduktion. Den finns att ladda ner via App Store (Iphone) eller Play Butik (Android).

Applikationen behandlar arbete inom mjölkproduktionen och innehåller olika avsnitt med film, bild, text, ljud, animeringar samt interaktiva kunskapstest efter varje område. Avsnitten behandlar arbetsmiljölagen, allmän säkerhet inomgårds (maskiner, ytor, fall,  kemikalier, hjälpmedel), fysisk belastning vid mjölkning samt säker djurhantering.

I en vidare utveckling av en applikation som utbildningsverktyg inom hela den gröna näringen, kan till exempel mer filmmaterial användas och översättning till andra språk utarbetas.

 

LTV-rapport

 

Rapporten Utveckling av utbildningsverktyg för smart phone och surfplatta om arbete och säkerhet i mjölkproduktion är en populärvetenskaplig publicering av projektet, som är finansierat av SLO‐Fonden, Kungliga Skogs‐ och Lantbruksakademin.

Utbildningsverktyg-app


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94