Forskning och forskarutbildning

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Institutionens forskning bedrivs ofta i ett gränsland mellan samhälls- och naturvetenskap och kan handla om arbetsmiljö, beteende, upplevelse, landskapsarkitektur, hälsa, attityder, preferenser, företagande, konsumentbeteende, perception, motorisk utveckling, ledarskap m.m.

Målsättningen med forskarutbildningen vid institutionen är att framförallt utbilda forskare men också att förbereda för arbetsmarknaden utanför SLU eller annan högskola. Utbildningen syftar också till att fördjupa kunskaperna inom institutionens ämnesområden och att genom forskarhandledning göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen är att ge den studerande färdigheter att kritiskt och självständigt planlägga, leda, deltaga i, slutföra och sprida kunskap om forsknings- och utvecklingsprojekt.