Om institutionen

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Vår verksamhet är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus. Grundtanken är att när individen trivs och känner välbefinnande finns det också förutsättningar för att det omgivande samhället, inklusive företagandet, utvecklas på ett positivt sätt.

Företagsledning utvecklar kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna, med fokus på företaget och människan i företaget.
"Doing good for the people and the planet, at a profit.

Miljöpsykologi omfattar landskapsinriktad miljöpsykologi med naturens roll för livskvalitet och hälsa som specialområde. Den gemensamma nämnaren utgörs av intresset för människans samspel med den fysiska miljön med särskild inriktning mot utemiljöernas funktion i vardagen och vad dessa betyder för välbefinnande, kvalitet och hälsa.

Fakta:

Vi som arbetar vid institutionen är bland annat agronomer, arbetsterapeuter, beteendevetare, biologer, civilekonomer, folkhälsovetare, hortonomer, landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer.