Utbildning

Senast ändrad: 30 mars 2023

Institutionens ger kurser inom följande kategorier: 1) programkurser inom ett masterprogram som ges till största delen på institutionen (Outdoor Environments for Health and Well-being), 2) programkurser (inom övriga program) som också kan läsas som fristående, 3) kurser som enbart är fristående och 4) programkurser som inte är fristående. Inom ramen för SLU KCF ges också seminarieserier och ibland uppdragsutbildningar.

Ansökan

Ansökan till institutionens kurser och SLU:s utbildningsprogram sker genom Antagning.se.

Frågor?

  • Mer information kring innehållet i enskilda kurser kan man få genom respektive kursledare.
  • För mera allmän information kring institutionens kursutbud kan man vända sig till institutionens prefekt (med ansvar för grundutbildning).
  • För information kring innehållet i utbildningsprogram hänvisas till respektive programstudierektor, se respektive utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.
  • För frågor som rör antagning, studiesociala aspekter och övrigt kring studier i Alnarp, hänvisas till studievägledningen.
  • För en generell förklaring till kursernas nivåangivelser, se detta dokument. I grova drag innebär "G" grundnivå och "A" avancerad nivå. Kursplanerna innehåller mer exakt information om förkunskapskrav.

För en inblick i vilka kurser som institutionen ger, se:

Utbilning inom företagsledning

Utbildning inom miljöpsykologi

För uppdragsutbildning m.m., se även KCF.