Hoppa till huvudinnehåll

Företagsledning

Inom ämnesområdet företagsledning utvecklar vi kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna, med fokus på företaget och människan i företaget. "Doing good for the people and the planet, at a profit."

Tröska och vagn

Kartläggning av den psykiska hälsan hos lantbrukare – nytt projekt

Sveriges lantbrukare är en viktig yrkesgrupp i samhället, inte minst med tanke på vår livsmedelsförsörjning. Men hur mår de egentligen, under den trygga och stabila ytan? Senior advisor Peter Lundqvist har tillsammans med kollegor i uppdrag av Jordbruksverket att kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa. Lyssna på ett inslag i Lantbrukspodden där Peter Lundqvist intervjuas om uppdraget.

Tre nya doktorer

Under våren har Jozefine Nybom, Vera Sadovska och Lisa Blix Germundsson framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. Varmt grattis till doktorstitlarna, till intressanta resultat och stort lycka till i framtiden!

Tre kvinnor

KCF har fokus på företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Målet är att koppla ihop forskning, utbildning och samverkan för de gröna näringarna, inom området företagsledning.

Ny professor i affärsutveckling och hållbar innovation

Samarbete, samverkan och tvärvetenskap – det är några viktiga ledord för den nye professorn i affärsutveckling och hållbar innovation, Kes McCormick. Han har nyligen installerat sig på institutionen för människa och samhälle på SLU Alnarp.

Man med skägg
Publicerad: 01 augusti 2023 - Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt GU: Jozefine Nybom, jozefine.nybom@slu.se, 040-41 55 06
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…