Sveriges lantbruksuniversitet

Företagsledning

Inom ämnesområdet Företagsledning utvecklar vi kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna, med fokus på företaget och människan i företaget.

"Doing good for the people and the planet, at a profit."

Delta i Nextfoods enkät!

Var med och påverka framtidens utbildningar inom jord, skog, mat!

För att klara hållbarhetsutmaningen behövs kunskap och färdigheter. Hur ska utbildningen av framtidens lantbrukare, rådgivare och experter se ut i framtiden? Ge ditt svar genom att fylla i vår enkät:

TILL ENKÄTEN

Loading…