Hoppa till huvudinnehåll

Företagsledning

Inom ämnesområdet företagsledning utvecklar vi kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna, med fokus på företaget och människan i företaget. "Doing good for the people and the planet, at a profit."

Tre nya doktorer

Under våren har Jozefine Nybom, Vera Sadovska och Lisa Blix Germundsson framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. Varmt grattis till doktorstitlarna, till intressanta resultat och stort lycka till i framtiden!

Tre kvinnor

KCF har fokus på företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Målet är att koppla ihop forskning, utbildning och samverkan för de gröna näringarna, inom området företagsledning.

Ny professor i affärsutveckling och hållbar innovation

Samarbete, samverkan och tvärvetenskap – det är några viktiga ledord för den nye professorn i affärsutveckling och hållbar innovation, Kes McCormick. Han har nyligen installerat sig på institutionen för människa och samhälle på SLU Alnarp.

Man med skägg
Publicerad: 21 mars 2024 - Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt GU: Jozefine Nybom, jozefine.nybom@slu.se, 040-41 55 06
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…