För anställda

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Roller och dokument primärt för internt bruk inom institutionen.

Här finns framför allt praktisk information, kontaktinformation m.m.

Institutionens ledning

Prefekt (inkl. GU-frågor): Mats Gyllin
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll
Ämnesansvariga, företagsledning: Martin Melin
Ämnesansvarig, miljöpsykologi: Caroline Hägerhäll, stf Anna Bengtsson 
Verksamhetsledare KCF: Per Hansson 
Verksamhetsledare RådNu: Magnus Ljung, stf Christina Lundström 

Personalfrågor

"Min anställning" på internwebben

Idis (personkatalog)

Primula (semester, lön, sjukskrivning, reseräkningar m.m.)

HR-specialist Alnarp: Kristin Larsson

OBS! Se även under "Arbetsmiljö"

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet vid SLU

SLU:s riktlinjer för kränkande särbehandling
(Utdrag: "Du som blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling kan, förutom till närmaste chef, vända dig till SLU:s personalspecialister, jurister och företagshälsovården. Du kan även vända dig till din fackliga organisation eller skyddsombud. Är du doktorand kan du även vända dig till doktorandombudsmannen.")

Skyddsombud, Slottet våning 2–4: vakant
Tänk på att skyddsombuden kan vara ett stöd i frågor som rör arbetsmiljön, såväl den fysiska arbetsplatsen som arbetsklimatet, trivsel osv.

Fel- och serviceanmälan Alnarp

Felanmälan Akademiska hus

Miljöarbete

Miljöcertifiering Alnarp

Rapportering av avvikelser och/eller förbättringsförslag (Klicka på "Rapportera här" och välj sedan "Miljö" under "Vad")

IMS-representant i miljögruppen: vakant

Webbpublicering

Webbredaktör, kommunikatör: Marianne Persson

Instruktioner för CV-sida

För att komma direkt till CV-sidan, gå till Medarbetarwebben och logga in (uppe till höger). Klicka sedan på "Verktyg och system" och välj "CV-sida, skapa, ändra".

Brandskydd

  • Samordnare, Slottet: Mats Gyllin
  • Utrymning, våning 2: Jan Larsson
  • Utrymning, våning 3: vakant
  • Utrymning, våning 4: Jozefine Nybom

Brandsäkerhet vid SLU