Barn och fyrhjulingar

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Fyrhjuling som kör i terräng

Barn och fyrhjulingar - riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv. I en studie har attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling undersökts, samt deras erfarenheter av incidenter och skador.

Fyrhjulingen är ett relativt nytt fordon som fått många användningsområden. Dessutom är det ett fordon för oskyddade trafikanter, vilket lett till många personskador.

För att nå en minskning av antalet olyckor med fyrhjulingar bland unga förare, behövs åtgärder förankrade i kunskap om hur de skadas och hur de som ansvarar för och påverkar barnens beteende kan påverkas. Föreliggande studie undersöker attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, samt deras erfarenheter av incidenter och skador. 

Forskningsprojektet är till största delen kvalitativt och omfattar två fokusgruppsintervjuer (ungdomar respektive föräldrar), en djupintervju med en återförsäljare av fyrhjulingar för att få ett kompletterande perspektiv, samt intervjuer med 41 föräldrar och 9 barn. Rapporten ger förslag och rekommendationer till grund för olika aktörers fortsatta arbete med att minska risker och skador med fyrhjulingar.


Kontaktinformation

Peter Lundqvist, professor
Institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
peter.lundqvist@slu.se, 040-41 54 95, 0707-29 61 15