Utländsk arbetskraft i svenskt lantbruk

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Bakgrund till projektet: Andelen utländsk arbetskraft har ökat under de senaste 10–15 åren. Cirka 80% av arbetskraften inom grönsaksodlingen har utländsk bakgrund. Arbetsgivare har svårt att rekrytera svensk arbetskraft, speciellt till säsongsarbete.

Forskningsprojektet

Projektet "Utländsk arbetskraft i svenskt lantbruk - attityder, möjligheter och utmaningar"  finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och startade 2012. Syftet med projektet har varit att kartlägga arbetsgivares och gästarbetares erfarenheter och behov. Målet är bl.a. en handlingsplan för åtgärdsbehov och en handledning för arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft.