NASTRU - naturbaserad rehabilitering för post-stroke trötthet

Senast ändrad: 01 augusti 2023

I ett samarbete mellan SLU, Lunds universitet och Region Skåne undersöktes hur naturunderstödd rehabilitering i en särskilt utformad rehabiliteringsträdgård kan motverka trötthet, minska nedstämdhet samt öka funktionsgraden hos strokepatienter.

Trötthet är vanligt efter stroke och bidrar till funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga. För närvarande finns det ingen evidensbaserad intervention för trötthet efter stroke, men personer med idiopatisk kronisk trötthet och utbrändhetssyndrom kan dra nytta av naturbaserad rehabilitering.

Syftet med NASTRU var att undersöka om tio veckors naturbaserad rehabilitering, som tillägg till standardhantering, kan påverka trötthet efter stroke (primärt utfall), depression, arbetsförmåga eller funktionellt resultat (sekundära utfall), jämfört med kontroller .

Målgruppen var personer i ålder 55-80 år som drabbats av stroke ca tre till fyra månader före start i rehabiliteringsträdgården. Deltagarna kom från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö via neurologiska kliniken i Lund respektive Malmö.

Behandlingen byggde på den så kallade Alnarpsmetoden som är baserad på tidigare vunnen kunskap i rehabilitering av personer med diagnos utmattningssyndrom. Metoden är multimodal och innehåller bl.a. trädgårdsaktiviteter och naturunderstödda aktiviteter i psykoterapi, sjukgymnastik samt arbetsterapi.

Fakta:

Projektet utfördes i Alnarps rehabiliteringsträdgård på SLU Alnarp i samverkan mellan Region Skåne, Lunds Universitet och SLU.  Forskning och konceptutveckling med stöd från Crafoordska stiftelsen till post-doc studier.

Projekttid 2014-2017.


Kontaktinformation

Anna María Pálsdóttir, Universitetslektor
Institutionen för människa och samhälle,
SLU Alnarp

E-post: anna.maria.palsdottir@slu.se
Telefon: +4640415536, +46730853219