Naturbaserad rehabilitering av nyanlända på väg ut i arbetslivet

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Forskningsprojektet Naturlig etablering är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Region Skåne och SLU Alnarp. Studien riktar sig till individer inom etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sedan etableringsuppdraget startade 2010 har Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram nya metoder och verktyg i samarbete med andra aktörer, för att underlätta etableringen av nyanlända. Forskningsprojektet Naturlig etablering har bedrivits i Alnarps rehabiliteringsträdgård, SLU Alnarp. Deltagarna var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Malmö samt Lund och valdes ut av Arbetsförmedlingens rehabiliteringsteam, inom etableringsuppdraget för den naturbaserade interventionen i Alnarp.

Under 12 veckor, tre gånger per vecka/fyra timmar per tillfälle, har deltagarna vistats i grupp i trädgården och erbjudits aktiviteter med olika kognitiva och fysiska utmaningar.

Studien genfördes mellan 2015-2019. Under 2020 kommer resultaten från studien att redovisas. Är du intresserad att lära mer om studien och programmets upplägg finns det publicerad artikel publicerat i Journal of Therapeutic Horticulture.

Rapport och publiceringar

Pálsdóttir, A.M., Shahrad, A., Åström, M. & Ekstam, L. (2018). Nature-based vocational rehabilitation for migrants participating in the national scheme of integration. Journal of Therapeutic Horticulture. Volume XXVIII, Issue II. ISSN 2381-5337.

Ekstam, L., Pálsdóttir, A.M. & Saaba, M. (2021). Migrants’ experiences of a nature-based vocational rehabilitation programme in relation to place, occupation, health and everyday life. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2021.1880964  

Fakta:

Ett samverkansprojekt i Alnarps Rehabiliteringsträdgård mellan SLU, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Samverkan även med Lunds Universitet samt DataAnalys och RegisterCentrum, Region Skåne.

En forsknings studie av en naturbaserad intervention för individer inom etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Projekttid 2015-2019