Erfaren verksamhetsledare för KCF

Senast ändrad: 24 augusti 2023

Per Hansson är sedan 2017 verksamhetsledare för centrumbildningen SLU Kompetenscentrum företagsledning. I bagaget har han många års erfarenhet av den gröna sektorn, från arbete med ekonomirådgivning till dagens uppdrag som nordisk generalsekreterare för NKJ, Nordisk komité for jordbruks- og matforskning. Han har tidigare haft ett deluppdrag som samordnare för KCF:s företagarråd och har följt verksamheten sedan starten. Privat brinner han för både gamla och nya hästkrafter.

Senast kommer Per Hansson från Landshypotek AB, där han hade olika roller, som bland annat distriktschef men även som kundrådgivare. Sedan 2015 är han även generalsekreterare för NKJ, Nordisk komité for jordbruks- og matforskning, med uppdraget att verka för ökad nordisk samverkan inom forskning. Uppdraget finansieras av Nordiska ministerrådet och de nordiska länderna.
- I arbetet för SLU Kompetenscentrum företagledning, KCF, kan jag dra nytta av de erfarenheter jag fått av att jobba i flera olika organisationer, inte minst av att jobba med samt att utveckla rådgivning, säger Per Hansson.

Intresse av gröna sektorn

Han är 60 år och har sedan uppväxten på ett familjejordbruk utanför skånska Teckomatorp intresserat sig för den gröna sektorn. Efter utbildningen till ekonomagronom på SLU Ultuna, med examen 1988, följde arbete på Lantbrukarnas Borgens AB i Stockholm, en tjänst som ekonomirådgivare på dåvarande Hushållningssällskapet Malmöhus län, en tjänst som regionchef på LRF Skåne samt som kontorschef på LRF Konsult Mellanskåne.

På frågan om det finns något område som särskilt engagerar kommer svaret snabbt.
- Tillväxtfrågor. Vad är det till exempel som driver småföretag att välja tillväxtstrategier?

Gamla och nya hästkrafter

Per Hansson är bosatt i Maglasäte utanför Höör och parallellt med arbetet med ekonomi och företagsledning är han engagerad i familjens företagande. Hans fru, Anna Hansson, driver Lillgårdens Bi & Trädgård, ett biodlingsföretag med gårdsbutik.

Och så var det det där med intresset för gamla och nya hästkrafter. Per Hansson är svag för sportbilar och gamla traktorer, han beklagar att han inte äger någon egen sportbil men är väldigt nöjd med den veterantraktor som finns i familjen. Den som är initierad vet att det är noga med årgången.
- En Ferguson Grålle från 1954 – dieseldriven.*

*Ferguson Grålle är en traktorklassiker som av en del anses vara det mest gedigna motorfordon som tillverkats i England. Den första Grållen tillverkades 1946 och 1947 såldes det första exemplaret i Sverige. Äldre årgångar drevs med fotogen eller bensin. Namnet kommer av den grå lacken.

 


Kontaktinformation

Per Hansson, projektledare Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80