Kontakt

Senast ändrad: 05 oktober 2023

 

Prefekt
Anders Carlsson
040-41 55 61
anders.carlsson@slu.se 
Stf prefekt
Ramesh Vetukuri
040-41 53 40
ramesh.vetukuri@slu.se
Beslutsstöd
Malin Olsson
040-41 55 48
malin.olsson@slu.se
Ekonomistöd
Camilla Stjärnäng
040-41 55 14
camilla.stjarnang@slu.se
  Personalstöd
Annette Svensson
040-41 50 27
annette.svensson@slu.se

 

Alnarp - karta

Postadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Box 190
234 22 LOMMA

Besöksadress:
Sundsvägen 10
234 56 Alnarp

Leveransadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Växtskyddsvägen 1
234 56 Alnarp 

Telefon:
018 - 67 10 00 (växel)