Kontakt

Senast ändrad: 08 mars 2022
 Studiebesök på vår institution?

Prefekt
Anders Carlsson
040-41 55 61
anders.carlsson@slu.se 


Stf prefekt
Helena Persson Hovmalm
040-41 53 37
helena.persson@slu.se


Beslutsstöd
Malin Olsson
040-41 55 48
malin.olsson@slu.se

Ekonomistöd
Camilla Stjärnäng
040-41 55 14
camilla.stjarnang@slu.se

Balsgård
Anya Kräusel
044-26 58 23
anya.krausel@slu.se

Personalstöd
Annette Svensson
040-41 50 27
annette.svensson@slu.se

 

Alnarp - karta

Postadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Box 190
234 22 LOMMA

Besöksadress:
Sundsvägen 10
234 56 Alnarp

Leveransadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Växtskyddsvägen 1
234 56 Alnarp 

Telefon:
040-415000 (växel)

Kontakt:
anders.carlsson@slu.se

 

Balsgård - karta 

Adress:
Fjälkestadsvägen 459
291 94 Kristianstad

Telefon:
044-265800 (växel)

Kontakt:
kimmo.rumpunen@slu.se