Växtbioteknik

Senast ändrad: 05 november 2020

Vegetabilisk olja, stärkelse och protein är centrala för mänsklig livsmedelsförsörjning och utvecklingen av en biobaserad ekonomi. Våra största forskningsfrågor fokuserar på genetiska faktorer som är avgörande för kvalitet och kvantitet av och även kanaliseringen av fixerad koldioxid till dessa olika lagringsprodukter.

Vi bedriver grundforskning med syfte att hitta nya enzymer av betydelse för lipid och stärkelsebiosyntes och utforska deras egenskaper med hjälp av molekylärbiologi och biokemi. Andra grundläggande forskningsfrågor handlar om hur transkriptionella och metaboliska nätverk kanaliserar fixerad koldioxid till lagringsprodukterna olja, stärkelse och protein. För att utröna denna reglering, studerar vi exempelvis jordmandel och havre vilka respektive lagrar olja i knölar och fröendosperm.

Genomeditering har framgångsrikt implementerats i potatis med nya stärkelsekvaliteter för bättre användbarhet i livsmedel och tekniska produkter men även för en låg-GI potatis. Oljeväxter och cerealier är andra grödor där vi använder oss av riktad mutagenes. Vår breda kompetens inom vävnadsodling utgör en viktig grund för dessa tillämpningar.

För att bidra till ett växtbaserat proteinskifte så bedriver vi forskning i syfte att förbättra åkerböna för livsmedelsanvändning och att höja kvaliteten på protein i sidoströmmar från processning av raps och potatis. Vi studerar vidare grödor som quinoa och åkerböna för att förstå vilka faktorer som styr proteinhalt och egenskaper i syfte att utveckla molekylära verktyg för växtförädling.

Domesticeringen av Lepidium campestre som en ny olje och fånggröda är ett strategiskt långtidsprojekt för att öka diversiteten i jordbruket. Våra forskningsfrågor är fokuserade på dråsfasthet, glukosinolater, oljehalt och oljekvalitet där vi använder oss av såväl mutationer som integrering av nya genetiska element för att åstadkomma önskade förbättringar.
Växttransformation har resulterat i Crambe abyssinica med olja av olika kvalitet som högeruka eller innehållande vaxestrar. Erukasyra används för att underlätta separation av plastfilmer och vaxestrar är fantastiska smörjmedel.

Biotisk och abiotisk stresstålighet är viktiga egenskaper inom förädling för att framtidssäkra växtodling i en föränderlig värld och vi undersöker mottaglighets och resistensfaktorer i korn, oljeväxter och potatis i syfte att finna vägar till robusta växtsorter med ökad odlingssäkerhet.

Möjligheter för "molecular farming" utforskas genom växtproduktion av hemoglobin och myoglobin för användning i blodersättningsprodukter samt växtbaserad produktion av insektsferomoner för en miljövänlig kontroll av skadeinsekter.