Hållbara Superabsorbenter - SSAP

Senast ändrad: 05 november 2020

Projektet Hållbara superabsorbenter - SSAP, syftar till utveckling av växtproteinbaserade superabsorberande polymerer, som kan ersätta dagens icke-hållbara oljebaserade varianter. Superabsorberande material används i hygienprodukter, tex blöjor, sanitetsskydd, för medicinska ändamål, och i högteknologiska applikationer, tex vattenbarriär i kablar och ledningar. Vi vill bidra till en mer cirkulär ekonomi i Sverige och globalt, genom att ersätta minst 10 % av de nuvarande petroleumbaserade varianterna med absorbenter producerade av protein från billiga sidoströmmar.

Vi vill med detta projekt bidra till en hållbar konsumtion och produktion samtidigt som användningen av förnyelsebara resurser maximeras och användningen av toxiska föreningar reduceras i engångsprodukter. Produktionen hos SSAP kommer att tillgodose den industri som använder superabsorbenter i sina produkter med ett grönare alternativ jämfört med dagens superabsorbenter. SSAP kommer att kunna komposteras eller användas för tillverkning av biogas. I steg 1 kommer vi att ge en översikt över den aktuella marknaden, bruttomarginaler och nyskapande företagsmöjligheter.

SSAP planerar att involvera olika protein producenter (för livsmedelsklassade proteinsupplement och protein-sidoströmmar), företag som är involverade i tillverkning av superabsorbenter, kommuner samt universitet. Proteinråvaror som råmaterial och marknadens behov i form av superabsorbenter kommer att utvärderas. Möjligheter att utveckla befintliga laboratoriekoncept till industriell skala kommer att undersökas. Möjligheter att ytterligare modifiera och funktionalisera proteinerna i förhållande tillindustrins behov.