Växtförädling Agrikultur

Senast ändrad: 05 november 2020

Växtförädling kommer att ha en avgörande betydelse för framtidens produktionssystem av olika grödor eftersom nya sorter måste ha ökad resistens mot bakterier, svampar, insekter, nematoder och virus, förbättrad ogräskonkurrens, mer effektivt närings- och vattenupptag, och även efterfrågade produktkvaliteter för att möta konsumenternas krav.

Växtgenetiska resurser med variation i olika egenskaper är en nyckel för växtförädlingen. Karakterisering och användning av växtgenetiska resurser kommer att vara avgörande för att möta framtida problem inom jordbruket. Förståelse för genetisk variation och viktiga egenskapers ärftlighet i olika grödor kommer leda till utveckling av nya förädlingsmetoder som accelererar förbättringen av grödor under det kommande århundradet.

På Växtförädling Agrikultur utförs forskning på grödors biodiversitet och egenskapers ärftlighet, genetisk kartläggning av variation i grödors egenskaper samt framtagning av nytt växtmaterial för vidare användning i växtförädlingen. Exempel på målegenskaper i forskningen är resistens mot patogener och sjukdomar, ogräskonkurrens, näringsupptag, anpassning till nordiskt klimat och produktkvalitet i vete, korn, potatis och äpple. Våra forskare arbetar också för att domesticera och förbättra nya grödor (fältkrassing för olja) för miljövänliga odlingssystem. Vi utbildar studenter och utvecklar nationell forskningskapacitet (speciellt i Sub-Sahara, Centralasien och Latinamerika) kring karakterisering av växtgenetiska resurser och förädling av majs, ris, hirs, vete, tef, bönor, ärtor, noug (en oljegröda i Etiopien), kaffe, banan, avokado och svingel (fescue). Vi utför både grundläggande forskning såsom molekylär karakterisering av genetisk variation och mer tillämpad forskning i form av förädling av bladmögelresistenta potatissorter för Sverige och Norra Europa. I arbetet används olika förädlingsmetoder, genomiska verktyg, precisionsfenotypning (speciellt för allelopati och rotsystem), kemiska analyser för bestämning av produktkvalitet, screening i växthus/odlingskammare och fältförsök.