Växtförädling Hortikultur

Senast ändrad: 04 januari 2023

Vi bedriver strategiskt och tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med ett särskilt fokus på frukt och bär. Verksamheten omfattar också bevarande och utnyttjande av växtgenetiska resurser.

Vi fokuserar särskilt på växtgenetisk forskning som syftar till domesticering, pre-breeding och växtförädling av frukt och bär för hållbara odlingsssystem, inklusive ekologisk odling. Vi har pågående förädlingsprogram för äpple, svarta vinbär och havtorn. Egenskaper som vi prioriterar är till exempel fruktkvalitet, resistens mot sjukdomar och lagringshållbarhet. Vi utvecklar också nya sorter med högt innehåll av hälsobefrämjande ämnen. Forskningen omfattar dessutom analys av genetisk variation, DNA-markörer för resistans- och kvalitetsegenskaper, identifiering av växtmaterial med genetiska markörer samt produktionsorienterad forskning om frukt och bär. Vi bedriver jämförande fältförsök med nya selektioner och sorter av flera frukt- och bärarter för odling i Sverige. Nyligen har vi startat ett växtförädlingsprogram även för juice- och cideräpplesorter.

Vi värnar och utvecklar våra omfattande växtsamlingar med frukter och bär. Dessa är en förutsättning för både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Växtmaterialet är en unik resurs där sorterna har olika värdefulla egenskaper. Samlingarna omfattar både traditionella trädgårdsgrödor, som till exempel äpple, päron, plommon, körsbär, vinbär och krusbär samt nya frukter och bärgrödor, till exempel havtorn och rosenkvitten.