Växtens produktkvalitet Hortikultur

Senast ändrad: 20 maj 2019

Innehåll och sammansättning av olika komponenter hos frukt, bär och grönsaker har naturligt en stor variation och detta kan användas för att få slutprodukter med olika egenskaper.

Vi undersöker olika faktorer som påverkar denna variation.  Vi har ett speciellt intresse för ämnen som påverkar hälsan; näringsämnen, bioaktiva ämnen och fibrer, och hur olika faktorer som odlingsförhållanden, genetisk variation, lagring och processmetoder påverkar innehållet. Ett särskilt fokus har riktats mot analyser av bioaktiva föreningar.

Forskningen omfattar också frågor som rör cirkulär ekonomi, matsvinn, och användande av sidoströmmar av hortikulturella grödor till nya produkter. Nya användningsområden för sidoströmmar kan vara innovativa livsmedelsprodukter eller teknisk användning. Forskningen innefattar kvantifiering av matsvinn / produktionsbortfall i olika led av hanteringskedjan, men också åtgärder för att begränsa svinnet.
En annan del av vår forskning är inriktad på frågor som rör kvalitet och efterskördshantering av frukt, bär och grönsaker. Metoder utvecklas för att minska sjukdomar i fält och under lagring av äpple och andra frukter, och vi undersöker också hur olika svampsjukdomar sprids till frukten. Vi bedriver fältförsök och lagringsförsök med användande av kommersiell teknik, och undersöker även hur ny teknik kan användas och anpassas till svenska sorter.