Kontakt

Senast ändrad: 16 april 2021
 Studiebesök på vår institution?

Prefekt
Anders Carlsson
040-415561
anders.carlsson@slu.se 


Stf prefekt
Helena Persson Hovmalm
040-415337
helena.persson@slu.se


Beslutsstöd
Malin Olsson
040-415548
malin.olsson@slu.se

Ekonomistöd
Camilla Stjärnäng
040-415514
camilla.stjarnang@slu.se

Balsgård
Anya Kräusel
044-265823
anya.krausel@slu.se
Personalstöd
Marie Månsson
040-415444
marie.mansson@slu.se

 

Alnarp - karta

Postadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Box 190
234 22 LOMMA

Besöksadress:
Sundsvägen 10
234 56 Alnarp

Leveransadress:
SLU Alnarp
Inst. för Växtförädling
Växtskyddsvägen 1
234 56 Alnarp 

Telefon:
040-415000 (växel)

Kontakt:
anders.carlsson@slu.se

 

Balsgård - karta 

Adress:
Fjälkestadsvägen 459
291 94 Kristianstad

Telefon:
044-265800 (växel)

Kontakt:
kimmo.rumpunen@slu.se