Integrerat växtskydd

Senast ändrad: 11 november 2021

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och ekologi och hur de påverkas av odlingsteknik och andra åtgärder, samt vilken betydelse de har i olika odlingssystem. Genom forskningen vill vi skapa en vetenskaplig grund för att utforma framtida uthålliga odlingssystem och bekämpningsstrategier.

Integrerat växtskydd bygger på en kombination av olika åtgärder mot skadegörare. Dessa kan utgöra en välplanerad växtföljd och lämplig odlingsteknik, användning av motståndskraftiga eller resistenta sorter, bevarande och uppförökning av nyttoorganismer, biologisk bekämpning samt behovsanpassad kemisk bekämpning.  

Om ni vill veta mera om vår forskning så besök gärna vår engelska sida.