Sjukdomsvektorer

Senast ändrad: 28 juni 2023

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber. Dessa sjukdomar påverkar årligen miljontals människor, främst i låginkomstländer. Vår forskning fokuserar på att avkoda de doftsignaler som myggor använder sig av för att orientera sig i sin omgivning. Vi eftersträvar inte bara att skapa en ökad förståelse för myggors beteende utan även att använda dessa kunskaper till att utveckla effektiva metoder för att bekämpa sjukdomar.

Likt flertalet insekter förlitar sig myggor främst på sitt doftsinne för att finna människor och källor för nektar, vilket ger dem de resurser som
de behöver för att reproducera sig, men även för att lokalisera lämpliga äggläggningsplatser. Syftet med vår forskning är att förstå hur dessa beteenden styrs av externa och interna signaler. Genom att identifiera de doftsignaler som myggor använder kan vi utveckla nya bekämpningsmetoder vilka kan utnyttjas som ett komplement till existerande metoder. Eftersom vår forskning inte är begränsad till dofter som attraherar värdsökande myggor har vi möjlighet att uppnå en större effekt, då vi riktar in oss på flera olika delar av myggornas livscykel. Grundforskning är basen till all vår verksamhet, och utan denna hade vi inte kunnat få den förståelse för myggornas doftkommunikation som vi  har idag.

Genom en tvärvetenskaplig analys av myggornas doftsystem, som innefattar både molekylära, neurofysiologiska, farmakologiska och beteende studier, försöker vi öka förståelsen för varför myggor beter sig som de gör.

För mer information besök gärna våra engelska sidor.

Myggans livscykel