Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till SLU Youth Institute! 

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna. SLU Youth Institute är en svensk del av de många Youth Institutes som organiseras runt om i världen av World Food Prize Foundation. För att delta skriver gymnasieeleverna en uppsats om en global utmaning inom området hållbar livsmedelsförsörjning. 

Studenter i äppelodling

Vad är SLU Youth Institute?

SLU Youth Institute är en spännande utmaning för dig som gymnasieelev och kan i grunden komma att förändra din syn på världen. SLU Youth Institute arrangeras av SLU tillsammans med World Food Prize Foundation. Du engagerar dig i avgörande globala utmaningar tillsammans med experter inom området, deltar i aktiviteter och utforskar olika sätt att göra skillnad i Sverige, Europa och över hela världen.

 

Läs mer om SLU Youth Institute här

Student i labb

Möjlighet att delta i en pilotomgång

En pilotomgång av SLU Youth Institute kommer att anordnas i början av hösten 2020. För att delta i pilotomgången ska en uppsats om en valfri global utmaning lämnas in senast den 5 september, en så kallad Global Challenge. Finalen med rundabordssamtal (tillsammans med deltagare och experter) kommer att hållas den 24 september. Observera att antalet deltagare kommer att vara begränsat. För ytterligare information om deltagande vänligen kontakta koordinatorerna.

 

 

Studenter

Hur man deltar

För att delta i SLU Youth Institute så fördjupar sig eleverna i en global utmaning och skriver en uppsats inom ämnet. Gymnasieeleverna kan anmälas antingen klassvis eller individuellt.

Läs mer om tänkbara ämnen och hur du skriver din Global Challenge-uppsats (eng)

 

 

WFPF logo

Om Global Youth Institute

Varje år väljs 200 gymnasieelever från hela världen ut för att delta i konferensen Global Youth Institute som organiseras under tre dagar i oktober av World Food Prize Foundation i Des Moines, USA.

Läs mer om Global Youth Institute

 

Publicerad: 10 september 2020 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se
Loading…