SLU i Skara

Senast ändrad: 11 juni 2024

SLU:s campus i Skara ligger på historisk mark. Här startade Linnélärjungen Peter Hernquist Sveriges första veterinärutbildning 1775. På SLU campus finns förutom Forskningshuset och Smedjan också ett djursjukhus och landets enda veterinärhistoriska museum.

På SLU i Skara forskar och utbildar vi kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Våra profilområden inom forskning är djurhållning, djurvälfärd, precisionsodling samt rådgivning. Utanför det centralt belägna campus finns två forskningsanläggningar; Götala och Lanna.

Skara är SLU:s fjärde största campus. Verksamheterna på SLU i Skara tillhör flera av SLU:s fakulteter. I vissa fall tillhör de en modersinstitution på annan ort. Som gemensam funktion för Skara finns en platschef med ansvar för koordinering och samverkan. 

Smedjeveckan

Sista veckan i september bjuder vi in till vår populärvetenskapliga Smedjeveckan. I år är temat Sätt igång! Det blir en vecka fylld av spännande arrangemang. Programmet hittar du här.

Verksamhetsberättelse för 2023
Verksamhetsberättelse2023_Sid 1.png
Med Livet i Skaraborg på mässa

en ung kvinna i långt hår och glasögon sitter på ett bord och pekar på en skärm i samtal med en student som står upp och tittar på skärmen

I början av 2025 planerar SLU Skara, tillsammans med flera intressenter i Skaraborg, att arrangera en Skaraborgsresa för studenter på SLU Ultuna. Tanken är att de ska komma hit och bekanta sig med bygden och träffa presumtiva arbetsgivare. För att marknadsföra den resan ställde Livet i Skaraborg ut på Ultunas Näringslivsdag i november. Här kan man läsa mer om resan.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från SLU i Skara skickas ut två gånger per termin. Här får du reda på aktuella händelser, aktiviteter och forskningsnyheter. Vill du följa det vi gör i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle? Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du informationen direkt i din e-post. På prenumerationssidan finns nyhetsbreven samlade. Prenumerera här.

Stadigt framåt i ständig utveckling

Sveriges lantbruksuniversitet har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. För SLU i Skara innebär det fortsatt arbete inom tre prioriterade områden, nu med ännu större fokus på innovation och nyttiggörande. Satsningen kallas för Tillämpningsklivet 2021-2024 och innebär:

  • Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen - Tillämpningsklivet nöt- och lammköttsproduktion. 
  • Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen - Tillämpningsklivet precisionsodling.
  • Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket.

Läs mer i ett gemensamt pressmeddelande.

Överenskommelsen bygger på Framtidsprojekten - den satsning på SLU campus i Skara som Västra Götalandsregionen initierade 2014. Framtidsprojekten är SLU Götala nöt- och lammköttsforskning,  Precisionsodling, RådNu samt Fossilfritt lantbruk. Framtidsprojekten

Västsvenska gruppen

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling är ett nätverk av ledare i organisationer som driver lantbrukets kunskapsintensiva utveckling framåt. Västsvenska gruppen.

 

Innovationsdagen i Smedjeveckan 2023

Utbildningar vid SLU Skara

På SLU Campus Skara finns det utbildningar i nära samverkan med SLU. Samtliga SLU-utbildningar flyttade under hösten 2015 från Skara till Uppsala.  De studenter som finns på campus idag tillhör Biologiska yrkeshögskolan. Det finns också studenter som går enstaka kurser och uppdragsutbildningar.


SLU RådNu - kompetenscentrum rådgivning
SLU RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med navet på SLU i Skara. De arbetar nationellt och har med sig ett internationellt perspektiv. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet;  lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.

Mer information SLU RådNu - kompetenscentrum rådgivning

Uppdragsutbildning

Företag, myndigheter och andra kan beställa och köpa kurser av SLU för sin personal. Vi skräddarsyr dessa utbildningar för att tillgodose skilda krav på kompetensutveckling. Kurserna kan ge möjlighet till högskolepoäng. SLU erbjuder en flexibel utbildning utan att ge avkall på kvaliteten. Utbildningar kan läggas upp som kortkurser, seminarier eller längre sammanhängande kurs. Mer information.

SLU Meny

SLU Meny vänder sig framför allt till livsmedelsbranschen med kompetensutveckling. Tyngdpunkten ligger på webbaserade utbildningar, där SLU Meny bland annat har tagit fram ett framgångsrikt koncept i körkortsform. I Menykörkortet Livsmedelshygien lotsar sig deltagaren fram på egen hand och kan genomföra utbildningen, som tar cirka åtta timmar, på sin arbetsplats. SLU Meny är också godkänt av Jordbruksverket för att utbilda hästtransportörer (Kompetensbevis för hästtransportörer) och i djuromsorg vid slakt och avlivning (DISA). SLU Meny har också tagit fram den helt öppna och kostnadsfria kursen MOOC Mat & Klimat tillsammans med flera SLU-forskare. Mer information.

BYS

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS, utbildar enligt YH-konceptet. Exempel på eftergymnasiala utbildningar är: agrotekniker, drifttekniker inom förnybar energi, kvalificerad djurvårdare, småskalig virkesförädlare, hovslagare 600 YH-poäng, hovslagare kvalificerad fortbildning, unghästutbildare samt verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar.

Merparten av utbildningarna ges på Naturbruksgymnasiet Uddetorp samt på Axevalla travbana. Koppling till SLU sker via lärarresurser och att utbildningen till kvalificerad djurvårdare sker på Brogården på SLU campus. Mer information.

Etologi och djurskyddsprogrammet

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att våra djur ska ha det så bra som möjligt? Vill du förstå varför djuren beter sig som de gör? Då är definitivt etologi- och djurskyddsprogrammet något för dig!

Mer information om Etologi och djurskyddsprogrammet 180 p. Det ges i Uppsala men har många kopplingar till Skara genom lärarresurser.

Evenemang

Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt evenemang. Den äger alltid rum sista veckan i september.

Här är programmet till årets Smedjeveckan.

Miljöarbetet

SLU Skaras verksamheter bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001.

Miljöarbetet i SLU Skara

 

Hitta till SLU Skara

Med bil

Norrifrån

Om du kommer norrifrån på E 20 tar du av vid första infarten till Skara och kör mot Lidköping. Efter 1,5 km svänger du vänster mot Sveriges lantbruksuniversitet, Djursjukhuset. 

Söderifrån

Om du kommer söderifrån på E 20 sväng av vid första infarten till Skara. Kör in till centrum och sedan är det skyltat mot Universitet och Djursjukhuset. 

Från Lidköping

Om du kommer från Lidköpingshållet, så svänger du av första infarten till Skara, mot Skövde och Sommarland. Efter ungefär 2 km svänger du höger mot Sveriges lantbruksuniversitet, Djursjukhuset.

Från Skövde

När du kommer till Skara kör du mot Lidköping. Efter 1,5 km svänger du vänster mot Sveriges lantbruksuniversitet, Djursjukhuset. 

Om du kommer med buss

Gå Järnvägsgatan från busstationen rakt fram tills du passerat Domkyrkan. Ta av åt vänster och fortsätt några hundra meter tills du kommer in på campusområdet. SLU finns i Smedjan - Gråbrödragatan 7 och i Forskningshuset - Gråbrödragatan 19.

Buss från Skövde järnvägsstation

Buss 1 eller 200 från Skövde stannar i Skara. 

Här kan du boka hotellrum

Best Western Jula Hotell & Konferens, 0511-31 00 00
Järnvägshotellet i Skara, 070-961 46 14

 

Hitta på SLU Skara

Karta

Länk till karta på Hitta.se

Besöksadresser:
Smedjan: Gråbrödragatan 7, 532 31 Skara

Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Bröderna Jonssons forskningsfond

Utlysning - Bröderna Jonssons forskningsfond 2023

Utlystning av Bröderna Jonssons forskningsfond 2023. Anslaget är avsett att ekonomiskt stödja och stimulera forskning knuten till Sveriges lantbruksuniversitet i Skara inom problemområden som i första hand rör jordbrukets djur, men förtur för nötkreatur och företrädesvis sådan som bedrivits av yngre forskare.

ANSÖKAN OM STIPENDIE UR BRÖDERNA JONSSONS FORSKNINGSFOND 2023.pdf

Reglemente Br Jonsson 2023.pdf


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Platschef: 

Marie Andreasson, 0511-672 57, marie.andreasson@slu.se

Kommunikatörer:

Vanja Sandgren, 0511-671 55, vanja.sandgren@slu.se 

Anna-Karin Johnson, 0511-671 93, anna-karin.johnson@slu.se

Service Skara

service-skara@slu.se  
eller tel.nr 0511-671 00

Adress:

SLU Skara, Box 234, 532 23 Skara

Besöksadresser:

Smedjan: Gråbrödragatan 7, 532 31 Skara

Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara