Hoppa till huvudinnehåll

Skog

Skogen är vårt gröna guld och ryggraden i Sveriges ekonomi. Den försörjer oss på många sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper till tidningar och böcker, men också kemiska produkter och förnybara biobränslen som ersätter fossil olja. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle.

Skogsmästare

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.

Forest and Landscape

Forest and Landscape

På utbildningen tas ett helhetsgrepp om skogslandskapet och dess betydelse för samhället genom en kombination av olika perspektiv på skog och landskap, miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land. 

Bilden visar två skogsekonomistudenter som står i en modern träbyggnad.

Skogsekonomi

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.

Skogsvetarprogrammet

Vill du bidra till att skogens mångfald bevaras samtidigt som den ger förnybara produkter? Du som är naturvetenskapligt intresserad får gedigen kunskap om hur skogen bidrar till en hållbar framtid, både som ekosystem och naturresurs.

Jägmästare

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Euroforester

Euroforester - masterprogram

Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.

Bilden visar en student som sitter på huk i skogen och skriver på ett papper.

Forest Ecology and Sustainable Management - masterprogram

Vill du läsa skoglig ekologi på det universitet som rankas som världens främsta inom skogsvetenskap? Då har du hittat rätt – det här är masterprogrammet för dig.

Management of Fish and Wildlife Populations

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.

Skoglig bioekonomi

Vill du utforska skogens nyckelroll i en hållbar bioekonomi och bli expert på skogsindustrin och dess hållbarhetspotential? Och dessutom ha möjlighet att ta en jägmästarexamen? Då är det här rätt program för dig.

Skoglig företagsekonomi

Vill du fördjupa din ekonomiska kunskap med fokus på skogsbranschens värdekedja och hållbarhet samtidigt som du utforskar skogens roll och bli en nyckelspelare i en hållbar framtid? Då är det här rätt program för dig.

Skog med maskin

Skoglig råvaruförsörjning

Det här programmet sätter dig i förarsätet av försörjningskedjan från skog till industri. Du får verklighetsnära träning och teoretiska insikter i effektivt nyttjande av skoglig råvara och produktionsresurser för att uthålligt försörja biobaserade industrier. På campus eller distans – välj själv.

Publicerad: 15 februari 2024 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…