Sveriges lantbruksuniversitet

Skog

Skogen är vårt gröna guld och ryggraden i Sveriges ekonomi. Den försörjer oss på många sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper till tidningar och böcker, men också kemiska produkter och förnybara biobränslen som ersätter fossil olja. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. 

jagmastare1.png

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

jagmastare1.png

Euroforester - Master's programme

This program is a top choice for you who are open-minded and wish to get profound understanding in forest management, ecology, planning and policy that goes beyond certain national tradition.

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management - Master's programme

Are you interested in a deeper understanding of holistic forest and nature management? Would you like to work as a forester in an international environment?

Publicerad: 27 juni 2017 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se